Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin podvodu spolupáchateľstvom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 89

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

55 dokumentov
46 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky (napr. I.ÚS 274/2005, I.ÚS 117/2007, III. ÚS 80/2008, II. ÚS 28/2009, IV. ÚS 121/2009 a ďalšie) v podstate vyplýva, že ak príkaz na zaznamenávanie telekomunikačnej činnosti nie je dostatočne odôvodnený, spravidla pôjde o porušenie článkov 22 ods. 1, ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a článku 8 ods. 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Uvedený právny názor - potreba zdôvodnenia rozhodnutia - však ani z jedného rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. Huvig proti Francúzsku, Weber proti Nemecku, Kirov proti Bulharsku, Kvasnica proti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d sp. zn. Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému JUDr. E. Č. a spol. pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 160a ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na neverejnom zasadnutí 4. apríla 2012 v Bratislave o odvolaní prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej p rokur atúry Slovenskej republiky proti rozsudku Špecializovaného t
Meritum odv. obž.
N a j v y š š í s ú d 1 To 5 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom dňa 7. marca 2012 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Gabriely Šimonovej v trestnej veci proti obžalovanému JUDr. M. M . a spol., pre pokračujúci trestný čin podvodu čiastočne spolupáchateľstvom podľa 9 ods. 2 Tr. zák. k § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, o
Meritum odvolanie obžalovaného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenske j republiky v trestnej veci proti obžalovanému J. M. H. pre pokus trestného činu podvodu spolupáchateľstvom podľa § 8 ods. 1, § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, 5 Tr. zák. v znení účinnom do 1. januára 2006 na verejnom zasadnutí 13. decembra 2011 v Bratislave o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 22. marca 2010, sp. zn. 2 T 5/2003 , takto r o z h o d o l : Podľa § 256 Tr. por. v znení účinno
Meritum sťažnosť obž.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 30. septem- bra 2009 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému Ing. B. U. st. a spol., pre pokračovací trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, o sťažnostiach obžalovaných Ing. B. U. st., M. G., Ing. I. N., Ing. K. Š. a L. Š. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 7. mája
Meritum neprípustnosť účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Tatiany Biednikovej a JUDr. Milana Karabína v trestnej veci proti obvinenému Ing. I. H. a spol. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na neverejnom zasadnutí 24. februára 2010 v Bratislave o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republi
Meritum odvolanie obžalovaného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného T. P. , pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 , o odvolaní obžalovaného proti r ozsudku Krajského súdu v Nitre z 23. októbra 2009 , sp. zn. 6 T 1/2004 , na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 8. septembra 2010 , takto r o z h o d o l : Podľa § 253 ods. 1 Tr. por. účinného do 1. jan
Meritum nepripustenie účasti poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci obvineného T. Š. a spol., pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) prejednal na neverejnom zasadnutí 7. októbra 2009 návrh Generálneho prokurátora Slovenskej republik
Meritum odvolanie obž.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky na ver ejnom zasadnutí konanom dňa 18. mája 2011 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanej Ing. I. D. a spol. , pre trestný čin podvodu spolupá chateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 250 o ds. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, o odvolaní obžalovanej Ing. I. D. a krajského prokurátora proti rozsudku Kraj ského súdu v Ba nskej Bystrici zo dňa 17. februára 2009 , sp. zn. 4 T 8/2002
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci obvineného S. S. a spol. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 4 zák. č. 140/1961 Z.z. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) a iné prerokoval na neverejnom zasadnutí 26. júla 2011 v Bratislave návrh predsedníčky senátu Okresnéh
Meritum staznost odsúdenych
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti odsúdenému Ing. I. V. a spol., pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. v znení účinnom do 01. januára 2006 prerokoval v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka na neverejnom zasadnutí 08. apríla 2008 v Bratislave sťažnosť odsúdených Ing. I.
MENU