Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin podvodu spolupáchateľstvom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 89

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

55 dokumentov
46 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum odvolanie krajského prokurátora
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v Bratislave 27. mája 2009 v trestnej veci obžalovanej E. Ď. a spol. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) a iné, o odvolaní krajského prokurátora v Košiciach proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 26. októbra 2006, sp. zn. 1 T 29/00, takto r o z h o d o l :
Meritum odvolanie krajského prokurátora
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v Bratislave 23. septembra 2009 v trestnej veci obžalovaného M. B. a spol. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.), o odvolaní, ktoré podal krajský prokurátor v Nit re proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 23. mája 2008, sp. zn. 4 T 2/2003, takto r o z h o d o l :
Meritum odvolanie obžalovaných a poškodenej organizácie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci obžalovaného R. A. a spol. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa §§ 9 ods. 2, 250 ods. 1, 4 písm. a/, 5 Tr. zák. č. 140/1961 Zb., účinného do 31. decembra 2005 (ďalej len Tr. zák.) Tr. zák. na verejnom zasadnutí 8. novembra 2016 preroko
Meritum odňatie a prik. veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 16. októbra 2008 v Bratislave, v trestnej veci obvineného Mgr. M. V. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné, o návrhu obvineného na odňatie a prikázanie veci podľa § 25 ods. 1 Tr. por. účinného do 1. januára 2006, takto r o z h o d o l : I. Sudcovia Krajského súdu v Nitre
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 4 8/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. M ilana Lipovského a sudcov JUDr. Štefana Sekelského a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí v Bratislave 16. marca 2011 v trestnej veci o bvineného V. F. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. decembra 2005 , vedenej pôvodne na Špeciálnom súde v
Meritum odňatie a prikázanie veci
Najvyšš í sú d 6 Ndt 13 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pe tra Hatalu a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí konanom 9. septembra 2010 v Bratislave v trestnej veci obžalované ho M. L. a spol ., pre pokrač ovací trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších právnych predp
Meritum § 250/1, 5 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2005010011 Dátum vydania rozhodnutia: 26. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Libor Duľa Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2005010011.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Štefana Michálika, JUDr. Petra Szaba, JUDr. Aleny Šiškovej a JUD r. Pavla Farkaša v trestnej veci obvineného JUDr. H. A. a spol. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvo
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republi ky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného T. H. a spol. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 250 ods. dňa 15. októbra 2009 v Bratislave, o dovolaní obvineného zo dňa 19. júna 2008 rozhodol t a k t o : Podľa § 382 písm. c/ Tr. poriadku dovolanie obvineného T. H. sa o d m i e t a . O d ô v
Meritum sťažnosť krajského prokurátora
Najvyšší súd 2 Tost 1 5/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci vyžiadanej I. N. v konaní o vykonaní európskeho zatýkacieho roz kazu v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu prejednal na neverejnom zasadnutí 17. júna 2010 v Bratislave sťažnosť krajského prokurátora v Košiciach proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 20. mája 2010, sp. zn. Ntc 11/2010 , a takto
Meritum sťažnosť obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci obžalovaného Ing. J. S. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 4 zák. č. 248/1994 Z.z. na neverejnom zasadnutí 16. septembra 2009 v Bratislave o sťažnosti obžalovaného M. Č., podanú prostredníctvom jeho obhajcu JUDr. L. J., prot
MENU