Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin podvodu spolupáchateľstvom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 89

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

55 dokumentov
46 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 250/1, 5 Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6To/9/2019 6008010006 30. októbra 2019 JUDr. Gabriela Šimonová ECLI:SK:NSSR:2019:6008010006.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 30. októbra 2019 v Bratislave, v trestnej veci obžalovaného Z. P. a spol. pre trestný
Právna veta: Článkom 46 ods. 1 Ústavy je každému priznaná možnosť domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde. Toto ustanovenie zahŕňa aj právo na nestranného sudcu. Nestrannosťou sa obyčajne rozumie neprítomnosť predsudku alebo zaujatosti. Možno rozlišovať subjektívny prístup a objektívny prístup. Cieľom subjektívneho prístupu je snaha o zistenie osobného presvedčenia konkrétneho sudcu v danom prípade. Pri objektívnom prístupe je určujúce, či sudca poskytol v tomto ohľade dostatočné záruky na vylúčenie akýchkoľvek zákonných pochybností o jeho nestrannosti. Subjektí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2TdoVS/2/2019 9505100014 9. októbra 2019 JUDr. Peter Szabo predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2019:9505100014.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Szaba a sudcov JUDr. Viliama Dohňanského, JUDr. Františka Moznera JUDr. Petra Paludu, a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci obvineného Ing. B. B. pre pokračovací trestný čin podvodu
Meritum § 207/3 Tr.zák. neosvedčení sa v skúšobnej dobe PP
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/40/2019 2114010551 24. septembra 2019 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2019:2114010551.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej, na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením rozsudku dňa 24. septembra 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného Z.
Meritum § 250/1, 5 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9511100095 Dátum vydania rozhodnutia: 24. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9511100095.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a členov senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského , na neverejnom zasadnutí 24. októbra 2018, v trestnej veci proti obžalovanému E. P. a spol., pre trestn
Meritum § 250/1,5 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9505100014 Dátum vydania rozhodnutia: 24. septembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Hatala Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9505100014.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta, JUDr. Martina Bargela, JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci obžalovaného JUDr. Ing. V. W., pre pokračovací trestný čin podvodu
Meritum § 250/1, 5 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2005010011 Dátum vydania rozhodnutia: 26. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Libor Duľa Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2005010011.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Štefana Michálika, JUDr. Petra Szaba, JUDr. Aleny Šiškovej a JUD r. Pavla Farkaša v trestnej veci obvineného JUDr. H. A. a spol. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvo
Meritum § 225/2 Tr. zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9512100054 Dátum vydania rozhodnutia: 7. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Kliment Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9512100054.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obžalovaného I ng. D. F. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. v
Právna veta: Podľa § 66 ods. 1 Tr. por. kto napriek predchádzajúcemu napomenutiu ruší konanie alebo kto sa voči súdu, prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu správa urážlivo alebo kto bez dostatočného ospravedlnenia neposlúchne príkaz alebo nevyhovie výzve, ktoré mu boli dané podľa tohto zákona, toho môže predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor, vyšetrovateľ alebo policajný orgán potrestať poriadkovou pokutou do 50 000 Sk.Poriadková pokuta predstavuje tradičný spôsob postihu tých osôb, ktoré neuposlúchnu výzvu alebo vydaný príkaz a je jedným z prostriedkov vynútenia splnenia určite ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2005010011 Dátum vydania rozhodnutia: 6. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2005010011.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Františka Moznera na neverejnom zasadn utí konanom dňa 6. decembra 2017 v Bratislave v trestnej veci obžalovaného JUDr. H. A. a spol., pre tres
Meritum § 250/1, 5 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4110010817 Dátum vydania rozhodnutia: 1. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4110010817.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Petra Hatalu, JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Juraja Klimenta, JUD r. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí 1. augusta 2017 v Bratislave v trestnej veci obvineného A. S.
Meritum sťažnosť obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí dňa 20. apríla 2017 v trestnej veci proti obžalovanému JUDr. M. I. a spol. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zá k. č. 140/1961 Zb. účinného do 1. januára 2006 , o sťažnosti obžalovaného JUDr. M. I. proti uzneseniu Krajs
MENU