SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1300389
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66835
USSR: 38867
NSČR: 128884
NSSČR: 71121
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430370
Krajské súdy (ČR): 49369
Posledná aktualizácia
27.02.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin prevádzačstva


Približný počet výsledkov: 19 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestný čin prevádzačstva
  • trestny nájdené 202604 krát v 11933 dokumentoch
  • cinit nájdené 22311 krát v 7263 dokumentoch
  • prevadzacstva nájdené 215 krát v 79 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské súdy SR 22 dokumentov


Právna veta: "Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze proti rozhodnutiu o väzbe je prípustná sťažnosť, odkladný účinok má len sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení osoby z väzby, ak súčasne bola podaná sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho\ zatýkacieho rozkazu s prekladom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí 13 . februára 201 3 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze , o sťažnosti vyžiadanej osoby T. (A. ) K. proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 31. januára 2 013 , sp. zn. 6Ntc 1/2013 , takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť .
Právna veta: Na rozdiel od konania popísaného v ustanovení § 355 ods. 1 alebo 2 Trestného zákona, ktoré je trestným činom pri jednej alebo dvoch osobách, ktoré prostredníctvom konania páchateľa nedovolene prekračujú (majú prekročiť) štátnu hranicu Slovenskej republiky alebo nedovolene prechádzajú cez jej územie, pri troch a viacerých takých osobách sa použije aj okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby podľa odseku 3 písm. d) naposledy označeného ustanovenia v nadväznosti na ustanovenie § 138 písm. j) Trestného zákona. Tým je vyjadrená kvantifikácia závažnosti konania páchateľa podľa počt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... republiky nelegálnym spôsobom, predpokladaným v § 355 Tr. zák., dohromady desať migrantov. Obvinený H. O. tým spáchal trestný čin prevádzačstva na viacerých osobách, ich prostredníctvom, keď nelegálnym prevozom každej jednej z týchto osôb pôsobil na objekt skutkovej podstaty ... dovolacieho dôvodu nesprávnou aplikáciou § 138 písm. j) Tr. zák. konajúcimi súdmi, s poukazom na to, že trestný čin prevádzačstva nemôže byť spáchaný na osobe (osoba nie je objektom, ani predmetom tohto trestného činu), a z tohto dôvodu .
Právna veta: Spornou v prejednávanej veci bola teda otázka, či v prípade, ak sa páchateľ dopustí konania špecifikovaného v § 355 ods. 1, resp. § 355 ods. 2 Tr. zák. vo vzťahu k trom a viac osobám, ktoré nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky alebo osobami s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, napĺňa toto jeho konanie znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty podľa § 355 ods. 3 písm. d) Tr. zák. v spojení s § 138 písm. j) Tr. zák. Jasnú odpoveď na predmetnú námietku dáva rozhodnutie najvyššieho súdu publikovaného v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obvineného bola teda námietka týkajúca sa správnosti odôvodnenia a právnej kvalifikácie odvolacieho súdu, ktorý dospel k záveru, že trestný čin prevádzačstva môže byť spáchaný na viacerých osobách, a to napriek skutočnosti, že tieto osoby nie sú poškodenými v ... Tr. por. práve nesprávnou aplikáciou § 138 písm. j) Tr. zák. zo strany konajúcich súdov, argumentujúc, že trestný čin prevádzačstva nemôže byť spáchaný na osobe, keďže osoba nie je objektom a ani hmotným predmetom útoku tohto trestného činu. Z obsahu .
Meritum zbrojný preukaz, bezúhonnosť, zahladenie odsúdenia, nález PL. ÚS 15/06-95
... , trestný čin pytliactva podľa § 310 Trest ného zákona, trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 Trestného zákona, trestný čin prevádzačstva podľa § 355 a 356 Trestného zákona, trestný čin vzbury väzňov podľa § 358 Trestného zákona, trestný čin násilia proti .
Meritum zbrojný preukaz, bezúhonnosť - § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 190/2003 Z.z. účinného do 30.09.2009
... zákona, trestný čin pytliactva podľa § 310 Trestného zákona, trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 Trestného zákona, trestný čin prevádzačstva podľa § 355 a 356 Trestného zákona, trestný čin vzbury väzňov podľa § 358 Trestného zákona, trestný čin násilia proti .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... zatýkací rozkaz na štátneho občana Slovenskej republiky M. B. , a to za účelom jeho vydania na trestné stíhani e pre trestný čin prevádzačstva spáchaného formou spolupáchateľstva podľa § 218 2B Maďarského Trestného zákona, za ktorý mu hrozí trest odňatia slobody až na 5 .
Meritum Potvrdené
... zákona, trestný čin pytliactva podľa § 310 Trestného zákona, trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 Trestného zákona, trestný čin prevádzačstva podľa § 355 a 356 Trestného zákona, trestný čin vzbury väzňov podľa § 358 Trestného zákona, trestný čin násilia proti .
Meritum Potvrdzujúce
... zaistenia cudzinca na účel výkonu trestu vyhostenia je priamo zakotvený s slovenskom právnom poriadku. Pri trestnom čine prevádzačstva ide o skutkovú podstatu, ktorá postihuje organizované prevádzačstvo, ktorého potieranie vyplýva z Dohovoru Organizácie spojených ... tým, že navrhovateľ je osobou, ktorá bola na území Slovenskej republiky právoplatne odsúdená za pokračujúci trestný čin prevádzačstva. Odporca uviedol, že dobu zaistenia stanovil po dôkladnom vyhodnotení osoby účastníka konania ako aj skutočnosti, .
... na skutočnosť, že menovaná p. K. si opakovanými vyjadreniami ohľadom uzatvorenia účelového manželstva so žalobcom privodila postih trestného stíhania za trestný čin prevádzačstva, za ktorý bola právoplatne odsúdená Okresným súdom Bratislava II. Z uznesenia k obvineniu p. K. ČVS: UHCP-54/NJ-Z .
... hroz bu rizika úteku, nie je držiteľ om žiadne ho dokladu totožnosti, na území Slovenskej republiky bol odsúdený za úmyselný trestný čin prevádzačstva, na území Slovenskej republiky ne má žiadnu preukázanú blízku rodinu, na základe záznamu v registri trestov jeho legálny pobyt nie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.