Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dôvodom postupu súdu podľa tohto ustanovenia je zistenie, že odsúdený ochorel na nevyliečiteľnú životu nebezpečnú chorobu alebo nevyliečiteľnú duševnú chorobu. Pôjde najmä o závažné nádorové ochorenia, závažné choroby životne dôležitých orgánov a niektoré psychózy. Pri rozhodovaní o upustení od výkonu trestu odňatia slobody treba zvážiť závažnosť choroby, možnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže zabezpečiť zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť, ako aj prihliadnuť na dĺžku nevykonaného trestu. Krajský súd správne postupoval, keď požiadal nemocnicu pre obvinených a odsúdených o posúden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tost 19 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 10 . augusta 2010 v Bratislave , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti o dsúdenému Mgr . M. G. a spol. , pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 , § 148 ods. 1, ods. 3 písm. a /, ods. 5 Tr. zák ona v znení zák. č. 248/1994 Z. z
Právna veta: Podľa názoru sťažnostného súdu ospravedlnenie obhajcu v deň konania súdu, o ktorom ospravedlňujúci sa účastník konania vedel dlhší čas predtým, nie je dostatočným ospravedlnením a ospravedlnením urobeným včas, ak nejde o ospravedlnenie neúčasti z dôvodu mimoriadnej udalosti, ktorá nastala bezprostredne pred konaním súdu, mimo vôle a bez zavinenia ospravedlňujúceho sa účastníka konania. Posúdenie či ide mimoriadnu udalosť prináleží súdu.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 To st 39 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a členov senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Aleny Šiškovej v t restnej veci proti obžalovanému J. E. a spol . pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 zák. č. 140/1961 Zb., v znení zák. č. 177/1993 Z.z. (ďalej len Tr. zák.) a iné , na ne verejnom zasadnutí konanom v Brati
Právna veta: I. Materiálnym obsahom práva obvineného na obhajobu a jeho súčasťou je aj právo obhajovať sa prostredníctvom obhajcu, pričom na uplatnenie tohto práva mu musí byť poskytnutá reálna možnosť. Preto výsluch obvineného, ktorý nie je neodkladným alebo neopakovateľným úkonom (§ 160 ods. 5 Trestného poriadku) a ktorý je vykonávaný v čase, keď obvinený nemá obhajcu, hoci ide o prípad nutnej obhajoby, je dôkazom absolútne neúčinným a nemožno ho v trestnom konaní použiť. V takom prípade napraviť chybu takto vykonaného dôkazného prostriedku nemôže ani obvinený svojím vyhlásením, že súhlasí s výsluchom be ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky: I. Podľa § 257 písm. b) Trestného poriadku zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 10. novembra 2000, sp. zn. Z-2 1 T 139/96, vo vzťahu k obžalovanému R. K. a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku trestné stíhanie tohto obžalovaného zastavil. II. Podľa § 258 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. d), ods. 2 Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu u obžalovaných T. B., J. M., M. P., B. P. a M. V. a so zreteľom na
Právna veta: Primeranosť dĺžky konania nemožno vyjadriť numericky v zmysle určenia lehoty jeho trvania, ale je nutné túto skúmať a preverovať pri každom prípade jednotlivo vo svetle konkrétnych okolností veci. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že kritériami podľa ktorých možno posudzovať primeranosť dĺžky trestného konania sú charakter prejednávanej veci, najmä jej zložitosť, závažnosť, rozsiahlosť či obťažnosť dokazovania, spôsob správania účastníkov v priebehu konania, prípadné zvláštne okolnosti, ktoré môžu spôsobiť prieťahy v konaní. Pri uvážení vyššie uvedených kritérií má najvyšší súd za to, že ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 To 5 /2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Naj vyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Pavla Farkaša na verejnom zasadnutí konanom dňa 9. novembra 2011 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému O. M. a spol. , pre trestný čin skr átenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 148 ods. 5 Tr. zák. účinnéh o do 1. januára 2006, o odvolaní
Právna veta: Podmienkou účinnej ľútosti je dobrovoľné konanie páchateľa. Páchateľ dobrovoľne koná vtedy, ak podmienky účinnej ľútosti, teda že zamedzí, alebo napraví škodlivý následok, plní z vlastnej vôle, ešte pred tým, než sa jeho trestný čin objavil. Nie je prejavom účinnej ľútosti, ak páchateľ škodlivý následok napravil až pod tlakom trestného stíhania, resp. tak ako v posudzovanom prípade až pod vplyvom väzby – obmedzenia osobnej slobody páchateľa.podmienky účinnej ľútosti v zmysle zákona, podľa ktorého bolo jeho konanie právne posúdené, splnené neboli, a preto ani trestnosť jeho činu nezanikla. Je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. M ilana Lipovského a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci obžalovaného Ing. I. D. a spol. pre pokračujúci trestný čin skrátenia dane a poistného, spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) a iné prerokoval na verejnom zasadnutí 18.
Meritum sťažnosť krajského prokurátora
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného O. P. a spol. pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné, na neverejnom zasadnutí konanom 17. septembra 2009 v Bratislave o sťažnosti krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 18. marca 2009, sp. zn. 1 T 10/00, rozhodol t a k t o : Podľa § 148 od
Meritum odvolanie prokurátora a obžalovaných
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. M ilana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obžalovanému Mgr. M. G. a spol. pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 3 písm. a/, ods. 5 Tr. zák. v znení zák. č. 248/1994 Z.z. na verejnom zasadnutí 8. októbra 2009 v Bratislave prerokoval odvolani
Meritum odvolanie obžalovaných
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného M. J. a spol. pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. prerokoval na verejnom zasadnutí 24. septembra 2008 v Bratislave odvolania obžalovaných M. J. a A. Z. proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 18. mája 2006, sp. zn. 2T 3/2004, a takto r o z h o d o l : Podľa § 256 zák. č. 141/1961 Zb. v znení neskorších
Meritum sťažnosť odsúdeného
N a j v y š š í s ú d 2 Tost 20 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 10 . augusta 2010 v Bratislave , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti o dsúdenému Mgr. M. G. a spol. , pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 , § 148 ods. 1, ods. 3 písm. a /, ods. 5 Tr. zák ona v znení zák. č. 248/1994 Z. z. ,
MENU