SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1299438
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66808
USSR: 38844
NSČR: 128883
NSSČR: 71053
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430310
Krajské súdy (ČR): 49318
Posledná aktualizácia
26.02.2021 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom
  • trestny nájdené 202172 krát v 11926 dokumentoch
  • cinit nájdené 22289 krát v 7259 dokumentoch
  • skratenie nájdené 1069 krát v 441 dokumentoch
  • dany nájdené 334340 krát v 46849 dokumentoch
  • spolupachatelstvom nájdené 2217 krát v 958 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Dĺžka konania, ktorá s prihliadnutím na obťažnosť veci, postoj obvineného k trestnému stíhaniu a procesný postup orgánov činných v trestnom konaní výrazne a neprimerane presahuje dĺžku konania v porovnateľných veciach je takou okolnosťou prípadu, ktorá odôvodňuje pri ukladaní trestu použiť mimoriadne zmierňovacie ustanovenie podľa § 40 ods. 1 Tr. zák., účinného do 1. januára 2006 (§ 39 ods. 1 Tr. zák.) a uloženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom s obmedzením uvedeným v ustanovení § 40 ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (§ 39 ods. 3 Tr. zák.).

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Tatiany Biednikovej a JUDr. Milana Karabína v trestnej veci proti obžalovanému J. L. a spol. pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods.1, ods. 5 Tr. zák. , účinného do 31. augusta 1999, sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 Tr. zák. a iné na verejnom zasadnutí .
Právna veta: Dôvodom postupu súdu podľa tohto ustanovenia je zistenie, že odsúdený ochorel na nevyliečiteľnú životu nebezpečnú chorobu alebo nevyliečiteľnú duševnú chorobu. Pôjde najmä o závažné nádorové ochorenia, závažné choroby životne dôležitých orgánov a niektoré psychózy. Pri rozhodovaní o upustení od výkonu trestu odňatia slobody treba zvážiť závažnosť choroby, možnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže zabezpečiť zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť, ako aj prihliadnuť na dĺžku nevykonaného trestu. Krajský súd správne postupoval, keď požiadal nemocnicu pre obvinených a odsúdených o posúden ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti o dsúdenému Mgr . M. G. a spol. , pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 , § 148 ods. 1, ods. 3 písm. a /, ods. 5 Tr. zák ona v znení .
Právna veta: Podľa názoru sťažnostného súdu ospravedlnenie obhajcu v deň konania súdu, o ktorom ospravedlňujúci sa účastník konania vedel dlhší čas predtým, nie je dostatočným ospravedlnením a ospravedlnením urobeným včas, ak nejde o ospravedlnenie neúčasti z dôvodu mimoriadnej udalosti, ktorá nastala bezprostredne pred konaním súdu, mimo vôle a bez zavinenia ospravedlňujúceho sa účastníka konania. Posúdenie či ide mimoriadnu udalosť prináleží súdu.

Úryvok z textu:
... členov senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Aleny Šiškovej v t restnej veci proti obžalovanému J. E. a spol . pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 zák. č. 140/1961 Zb., v znení zák. č .
Meritum odvolanie obžalovaných
... neverejnom zasadnutí konanom dňa 10. septem- bra 2008 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému O. M. a spol., pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods.2 k § 148 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a .
Meritum odvolanie KP
... e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému M. V. a spol. pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. a iné účinného do 31. augusta 1999 .
Meritum odvolanie obžalovaných
... í s ú d Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného M. J. a spol. pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. prerokoval na verejnom zasadnutí 24. septembra 2008 .
Meritum sťažnosť odsúdeného
... JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti o dsúdenému Mgr. M. G. a spol. , pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 , § 148 ods. 1, ods. 3 písm. a /, ods. 5 Tr. zák ona v znení .
Meritum odvolanie prokurátora a obžalovaných
... (body 1 / a 3/), konanie obžalovaného J. G. a M. J. v bodoch 1 / a 3/ rozsudku kvalifikoval ako pokračovací trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Tr. zák., konanie obžalovaného Ing. L. K. v bode ... /) formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Tr. zák., 7 obž alovaný Ing. L. K. v skutku v bode 1/ - trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1 januára 2006, obžalovaní JUDr .
Meritum odmietnutie zápisu do zoznamu adokátov, nesplnenie podmienky bezúhonnosti - §3, § 7, § 11 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii
... Krajského súdu v Bratislave z 23. júna 1997 v konaní pod sp. zn. Z -2-1T 134/94 odsúdený pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom , a z časti i samostatne podľa § 3 ods. 2, § 148 ods. 1, 2 písm. a/ trestného zákona a .
Meritum sťažnosť krajského prokurátora
... N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného O. P. a spol. pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.