Nájdené rozsudky pre výraz: trojmesačná lehota

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 165

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

81 dokumentov
770 dokumentov
73 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum povolenie obnovy konania 10C 253/2005
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/15/2020 4113242228 25. februára 2021 JUDr. Viera Petríková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4113242228.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ T. J., bývajúcej v B., 2/ U. J., bývajúceho v B. a 3/ H. J., bývajúcej v B., zastúpených Mgr. Ľubomírom Škulom, advokátom, so sídlom v Nitre, Viničky 15, proti žalovanému B. J., bývajúcemu v B., o povolenie o
Meritum určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/72/2020 4116215404 28. januára 2021 JUDr. Beáta Miničová predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2021:4116215404.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: T. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. XXX, XXX XX H. Q., zastúpeného advokátskou kanceláriou REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o., so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 36 783 188, v mene ktorej koná JUD
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžfk/36/2019 8017200845 26. januára 2021 JUDr. Jana Hatalová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:8017200845.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Mališovej a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD., v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky): MVDr. Hana Konkoľová, Nová Ľubo
Meritum § 261/1, 3 Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2To/14/2018 9518100141 24. novembra 2020 JUDr. Martin Piovartsy sudca ECLI:SK:NSSR:2020:9518100141.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obžalovaného Ing. N. A. pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľ
Meritum určenie neplatnosti uznesení VZ a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/85/2019 5810205198 29. októbra 2020 JUDr. Alena Priecelová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2020:5810205198.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SEAFLY ESTATE a.s., so sídlom Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 718 421, zastúpeného MAJCHRÁK & MAJCHRÁK, advokáti, s.r.o., so sídlom 023 05 Nová Bystrica
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžk/23/2018 7017200147 20. 08. 2020 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2020:7017200147.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: pplk. Ing. Y. Y., nar. XX. J. XXXX, trvale bytom B. I.. B. XXXX/X, W., právne zastúpeného JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou, AK so sídlom Štúrova 20, Košice, proti žalovanému: Riaditeľ Kriminalistického a
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/273/2018 1412213413 23. 07. 2020 JUDr. Peter Brňák ECLI:SK:NSSR:2020:1412213413.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Stavebného bytového družstva Bratislava IV, so sídlom v Bratislave, Polianky 9, IČO: 00 169 731, zastúpeného JUDr. Janou Kocandovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Jungmannova 8, proti žalovanému L. V., bývajúcemu v
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžfk/41/2018 8016200365 02. 07. 2020 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2020:8016200365.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu: LEGATOs Recovery k.s., Mierová 650/56, Bratislava, správca konku
Právna veta: V súčasnej právnej úprave zmluvy o úvere absentuje explicitná úprava konečného okamihu povinnosti dlžníka platiť úroky z poskytnutých peňažných prostriedkov, v § 502 ods. 1 veta prvá Obchodného zákonníka je uvedené len to, že dlžník je povinný platiť veriteľovi úroky z úveru od doby poskytnutia peňažných prostriedkov. Zo žiadneho ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka či zákona o spotrebiteľských úveroch nevyplýva zákaz dohody účastníkov úverovej zmluvy o povinnosti dlžníka platiť úroky z úveru až do úplného splatenia úveru. Obchodný zákonník, ani Občiansky zákonník nemodifiku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Cdo/115/2019 7115202876 30. 06. 2020 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2020:7115202876.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Petríkovej a členov senátu JUDr. Jozefa Kolcuna, PhD. a JUDr. Márie Trubanovej, PhD., v spore žalobkyne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžk/9/2017 1013200499 28. 05. 2020 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2020:1013200499.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobcu: KSR Kameňolomy SR, s.r.o., so sídlom Neresnícka ce
MENU