Nájdené rozsudky pre výraz: trovy zastavenej exekúcie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

104 dokumentov
333 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Náklady podľa § 196 uhrádza povinný (§ 197 ods. 1 Exekučného poriadku). Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie. Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. To neplatí, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom. V takomto prípade znáša trovy exekúcie súd; súd nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktoré platil (§ 203 ods. 2 Exekučného poriadku). Exekučný poriadok pripúšťa výnimky zo zásady, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej: S. P. Ú. , so sídlom v B. IČO: X. , proti povinnému: P. , s. r. o., A. IČO: X. , pre vymoženie istiny vo výške 15Er 17 54/2002, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza zo 17. marca 2011 č. k. 15Er 1754 /2002 -14 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trenčíne z 25. októbra 2011 č. k. 4CoE 33 8/2011 -24,
Meritum pre 113 117,- Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S., so sídlom v B., proti povinnému E., so sídlom v B., pre 113 117 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. Er 1065/00, o dovolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 16. septembra 2008 sp. zn. 14 CoE 17/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Oprávnenému náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva.
Meritum o vymoženie 1 449,15 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej: S., so sídlom v B. , pobočka P., M.. , IČO: X. , proti povinnému: P. , s. r. o., A. P., IČO: X. , pre vymoženie istiny vo výške 1 449,15 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod s p. zn. 15Er 1758/2002, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza zo 17. marca 2011 č. k. 15Er 1758/2002 -14
Meritum o vymoženie 1 449,15 eur s prísl.
Najvyšší súd 5M Cdo 29/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej: S., so sídlom v B., pobočka P., M.., IČO: X., proti povinnému: P., s. r. o., A.P., IČO: X., pre vymoženie istiny vo výške 1 449,15 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 15Er 1758/2002, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza zo 17. marca 2011 č. k. 15Er 1758/2002-14 v spojen
Meritum o vymoženie 419,83 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 6MCdo/22/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: S. P. B., pobočka P, so sídlom M. S. X, P., IČO: X., proti povinnému: A. s r. o., so sídlom N. X, K.,IČO: X., o vymoženie 419,83 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 9Er/591/2006, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 23. novembra 2011 č. k. 4CoE/476/2011-19 v spojení
Meritum vymoženie 20,58 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 48/2010 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Mesta Trenčín , so sídlom v Trenčíne, Mierové námestie č. 2 , proti povinnému Mgr. I. K ., bývajúcemu v T., zastúpenému JUDr. M. A., advokátom v B., pre vymoženie 20, 58 €, ved enej na O kresnom súde Trenčín pod sp. zn. 61 Er 1215/2007, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 19. februára 2010, takto rozhodol: Dovolanie odmieta.
Meritum o vymoženie 229,07 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S., so sídlom v B. , pobočka T. , so sídlom T. , U. , proti povinnému R. , naposledy bytom V. , o vymoženie 229,07 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 6 Er 484 /2008, o dovolaní súdnej exekútorky JUDr. L. , exekútor sky úrad B. , proti uzn eseniu Krajského súdu v Trnave z 27. decembr a 2012 sp. z n. 21 CoE 107 /2012, takto r o z h o d o l :
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1MCdo/10/2012 3707204744 09.05.2013 JUDr. Jana Bajánková ECLI:SK:NSSR:2013:3707204744.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 8591/4B, IČO: 36403008, proti povinnému A. P., naposledy bytom v H. T., S. XXXX/XXX, o vymoženie 235,53 € s prí
Meritum o vymoženie 229,07 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 ECdo 119/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S., so sídlom v B., pobočka T., so sídlom T., U., proti povinnému R., naposledy bytom V., o vymoženie 229,07 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 6 Er 484/2008, o dovolaní súdnej exekútorky JUDr. L., exekútorsky úrad B., proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 27. decembra 2012 sp. zn. 21 CoE 107/2012, takto rozhodol: Dovolanie o d m i e t
MENU