Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078763
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63681
USSR: 34752
NSČR: 121644
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421559
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
21.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trvanie jednotlivých úkonov exekučnej činnosťi


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trvanie jednotlivých úkonov exekučnej činnosťi
  • trvanie nájdené 16681 krát v 7117 dokumentoch
  • jednotlivy nájdené 24959 krát v 12129 dokumentoch
  • ukon nájdené 90308 krát v 26105 dokumentoch
  • exekucny nájdené 115656 krát v 6138 dokumentoch
  • cinnost nájdené 104798 krát v 24421 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 25 dokumentov
Krajské súdy SR 1528 dokumentov


Právna veta: Z logického a gramatického výkladu ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 288/1995 Z. z o odmenách a náhradách súdnych exekútorov vyplýva, že pri výpočte odmeny súdneho exekútora sa má zohľadniť počet účelne vynaložených hodín na exekúciu a nie počet jednotlivých úkonov. Účelnosť hodín vynaložených na exekúciu je práve predpokladom na priznanie odmeny exekútora (§ 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky). Rozhodujúce je časové hľadisko jednotlivých úkonov, teda čas reálne potrebný na ich vykonanie. Naopak bez relevancie je početnosť jednotlivých úkonov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., s.r.o. so sídlom v B., zastúpenej JUDr. M. M., advokátom so sídlom v B., proti povinnému Š. K., naposledy bytom M., o vymoženie 25 200,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 5 Er 66/2005, o dovolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 29. júna 2007 sp. zn. 4 CoE 39/2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej .
Kľúčové slová: odmena exekútora , vykonanie exekúcie

Zbierka NS 6/2007
R 69/2007
Rozsudok
Právna veta: Pri výpočte odmeny súdneho exekútora podľa § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov je určujúci čas potrebný na vykonanie exekúcie bez zreteľa na počet úkonov, ktoré si exekúcia vyžaduje. Sčítanie časového trvania jednotlivých úkonov exekučnej činnosti a na základe tohto súčtu určenie odmeny podľa § 14 ods. 2 vyhlášky je v súlade s jej ustanovením § 14 ods. 1 písm. a).

Úryvok z textu:
Okresný súd Žilina uznesením zo 14. júla 2005, sp. zn. 18 Er 3483/2002-17, Ex 383/2002, exekúciu zastavil a oprávnenému uložil nahra­ diť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 4 620,- Sk do troch dní od jeho právoplatnosti. Takto rozhodol podľa § 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súd­ nych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a do­ plnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok") na návrh oprávneného. O náhrade trov exekúcie .
Právna veta: Podľa § 49 ods. 2, druhá veta Exekučného poriadku, ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je exekútorovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. Vyššie uvedené nasvedčuje tomu, že pri doručovaní upovedomenia o začatí exekúcie povinnému nastala fikcia doručenia v zmysle ustanovenia § 49 ods. 2, druhá veta Exekučného poriadku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Z paragrafového znenia tohto ustanovenia v spojen í s § 14 ods. 1 písm. a) možno vyvodiť, že sčítanie časového trvania jednotlivých úkonov exekučnej činnosti je prípustné a odmena sa následne určuje podľa tohto súčtu. Súdy podľa odôvodnenia ich rozhodnutí priznali súdnej exekútorke odmenu za .
Merito o vymoženie 218,65 € s príslušenstvom a trovami exekúcie
... základná hodinová sadzba odmeny exekútora je 6,64€ (200 Sk) za každú hoci aj začatú hodinu exekučnej činnosti. Sčítanie času trvania jednotlivých úkonov exekučnej činnosti je v rozpore s právnou úprav ou. Rozhodnutie odvolacieho súdu je v rozpore s § 196 Exekučného poriadku, pretože za .
Merito vymaoženie 71 963.-Sk (2 388,73€) s prísl.
... času potrebného na vykonanie exekúcie bez zreteľa na počet úkono v , ktoré si exekúcia vyžaduje , t. j. sčítať časové trvanie jednotlivých úkonov exekučnej činnosti ( po doplnení súdnym exekútorom ) a na základe toho priznať odme nu podľa § 14 ods. 2 vyhlášky . Treba ... Nestalo sa tak, potom ni e je v rozpore s § 14 ods. 1 písm. a/ sčítanie časového trvania jednotlivých úkonov exekučnej činnosti a na základe toho určenie odmeny vo výške podľa ustanovenia § 14 ods. 2 vety prvej vyhlášky. Pokiaľ by bolo .
Merito Zrušujúce
... činnosti. Z paragrafového znenia tohto ustanovenia v spojení s § 14 ods. 1 písm. a) možno vyvodiť, že sčítanie časového trvania jednotlivých úkonov exekučnej činnosti je prípustné a odmena sa následne určuje podľa tohto súčtu. Súdy podľa odôvodnenia ich rozhodnutí priznali súdnej exekútorke odmenu za .
... . b/ tohto ustanovenia. Nestalo sa tak, potom nie je v rozpore s § 14 ods. 1 písm. a/ sčítanie časového trvania jednotlivých úkonov exekučnej činnosti a na základe toho určenie odmeny vo výške podľa ustanovenia § 14 ods. 2 prvej vety vyhlášky. Pokiaľ by bolo .
... . b/ tohto ustanovenia. Nestalo sa tak, potom nie je v rozpore s § 14 ods. 1 písm. a/ sčítanie časového trvania jednotlivých úkonov exekučnej činnosti a na základe toho určenie odmeny vo výške podľa ustanovenia § 14 ods. 2 prvej vety vyhlášky. Pokiaľ by bolo .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.