Nájdené rozsudky pre výraz: účastníci exekučného konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1535

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1161 dokumentov
11104 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o vymoženie pohľadávky v sume 873,99 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 6 Cdo 431/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P., s. r. o., so sídlom P., zastúpeného F., s. r. o., so sídlom G., proti povinnej: M., nar. X., bytom R., o vymoženie pohľadávky v sume 873,99 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 1 Er 2211/2010, o dovolaní oprá
Merito veci o vymoženie 873,- eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 Cdo 384/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P., s. r. o., so sídlom: P., IČO: X.X., zast. advokátskou kanceláriou F., s. r. o., so sídlom: G., IČO: X., konajúca prostredníctvom svojho konateľa doc. JUDr. B., PhD., advokáta, proti povinnému: N., nar. X., bytom: D., o vymoženie 873,- eur s
Merito veci 11 361,41 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/41/2019 1114210450 30.07.2020 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1114210450.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Konzultačné a informačné centrum EDUKOS, o. z., so sídlom J. Ťatliaka 2051/8, 02601 Dolný Kubín, IČO: 37 801 848, zastúpeného advokátskou kanceláriou HKP Legal, s.r.o., so sídlom Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO:
Merito veci o vymoženie 1 075,48 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 ECdo 139/2013 Slovenskej republiky 5 CoE 72/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Gr
Merito veci o vymoženie pohľadávky v sume 183,89 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Cdo 42 6/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S lovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného : P. , s. r. o., so sídlom P.P. , za stúpeného F., s.r.o., so sídlom G. , proti povinnej : A. , nar. X. , bytom L. , o vymoženie pohľadávky v sume 183,89 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom s úde Rimavská Sobota pod sp. zn. 1 Er 23 48 /20 10, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystric i č. k. 1 CoE 335 /2012 -33 z 12 . jú
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obo/11/2018 Identifikačné číslo spisu: 1099898345 Dátum vydania rozhodnutia: 25.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Priecelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1099898345.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu
Merito veci o vymoženie 732,92 eur s prísl.
Najvyšší súd 3 Cdo 346/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného P., s. r. o., so sídlom P., zastúpeného F. P., s. r. o., so sídlom G., proti povinnému T. K., nar. X., bytom S., o vymoženie pohľadávky v sume 732,92 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 2Er/164/2008, o dovolaní o
Merito veci o vymoženie 143,07 eur prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 341/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného P., s. r. o., so sídlom P., zastúpeného F. P., s. r. o., so sídlom G., proti povinnej M. P., nar. X., bytom K., o vymoženie pohľadávky v sume 143,07 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 5Er/2667
Merito veci o vymoženie 387,-- eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 391/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného P., s. r. o., so sídlom P., zastúpeného F. P., s. r. o., so sídlom G. proti povinnej A. G., nar. X., bytom R., o vymoženie pohľadávky v sume 387,-- Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 1Er/2903/2010, o dovolaní oprá
Merito veci o vymoženie 680,64 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 401/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného P., s. r. o., so sídlom P., zastúpeného F. P., s. r. o., so sídlom G., proti povinnému Š. N., nar. X., bytom Š., o vymoženie pohľadávky v sume 680,64 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 17Er/916/2008, o dovolaní oprávneného p
MENU