Nájdené rozsudky pre výraz: účastníci správneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2265

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

405 dokumentov
5557 dokumentov
36 dokumentov
46 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/30/2018 2016200660 21. 08. 2019 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2019:2016200660.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej, JUDr. Violy Takáčovej, PhD. v právnej veci žalobcu: MUDr. J. D., bytom P., proti žalovanej:
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžfk/18/2020 1019200617 14. apríla 2021 JUDr. Erika Čanádyová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1019200617.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. v právnej veci žalobcu: SWAN Mobile a. s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35
Meritum § 149 ods. 1 písm. a/ zák. č. 25/2006 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, so sídlom Dunajská 68 , Bratislava, o preskúmanie zákonnost
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sž/7/2015 9015010053 14. 12. 2016 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2016:9015010053.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci navrhovateľky: MAC TV, s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO
Meritum hospodárska súťaž, kartel, negatívny dopad na fungovanie hospodárskej súťaže, § 3 ods. 2 písm. a/, b/, c/ zákona č. 63/1991 Zb., § 3 ods. 2 písm. a/, b/, c/ zákona č. 188/1994 Z. z., § 4 písm. a/, b/, c/, f/ zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členiek senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Nuova Margini Galileo S.p.A., v likvidácii , so sídlom Via Circonv allazzione Est 1, 24040 Stezzano (BG), Taliansko, zastúpený advokátom JUDr. Martinom Nedelkom, PhD., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, pr
Meritum zákon č. 543/2002 Z.z. - životné prostredie
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu : Lesoochranárske zoskupenie VLK , občianske združenie, IČO 31 303 862 s adresou Tulčík č. 26, zast.: JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokát kou so sídlom advokátske
Meritum pozemky a reštitúcie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžrk/1/2018 8016200665 4. júna 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:8016200665.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Petry Príbelskej PhD. a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej veci žalobcu: U.B., nar. XX. A. XXXX, U.. XX, F. - X., právne zastúpený JUDr. Martino
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžk/12/2019 1017200019 03. 09. 2019 JUDr. Erika Canádyová ECLI:SK:NSSR:2019:1017200019.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Anny Peťovskej, PhD. v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK, občianske združeni
Meritum finančné veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3011200786 Dátum vydania rozhodnutia: 26. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3011200786.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: Zlatá huta spol. s r.o., so sídlom Bernolákova 11/3040, Trenčín, IČO: 31 426 964 zas
Meritum zák. č. 610/2003 Z.z. a v čl. 13 smernica univerzálnej služby, rozsudky ESD C-222/08 (Európska komisia v Belgickom kráľovstve), C-389/08 (Base NV a ďalší) a C 14/83 (von Colson), univerzálna služba, neprimerané zaťaženie
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu Slovak Telekom, a. s., so sídlom Karadžičova 10, Bratislava , IČO: 35 763 469 , proti žalovanému Telekomunikačnému úrad u Slovenskej republiky, so sídlom Továrenská 7, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného
MENU