Nájdené rozsudky pre výraz: účastníctvo v exekučnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
226 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Táto motivácia je daná buď právnym záujmom vedľajšieho účastníka na takomto výsledku konania, o ktorý ide spravidla vtedy, ak rozhodnutím bude vo svojich dôsledkoch dotknuté jeho p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 EMCdo 1 /2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej EOS KSI Slovensko, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Údernícka 5, zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, v mene ktorej koná ako konateľ advokát Mgr. Tomáš Kušnír, proti povinným 1/ J. P. , bývajúcemu v B. a 2/ T. P. , bývajúcej v B. , o vy moženie 9 356,65 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Ba
Merito veci vymoženie 573,59 eura s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Oboer/106/2015 Identifikačné číslo spisu: 2305207414 Dátum vydania rozhodnutia: 09.03.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2305207414.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25
Merito veci o zaplatenie 2 038,68 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 3MOber/2/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného: E., s. r. o., so sídlom P., IČO: X., zast. T., s. r. o., so sídlom P., IČO: X., proti povinnému: J., nar. X., bytom B., za účasti vedľajšieho účastníka na strane povinného Z., so sídlom V., IČO: X., zast. JUDr. A., advokátom, so sídlom N., o vymožen
Merito veci o vymoženie 950,67 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 ECdo 43/2014 Slovenskej republiky 2 CoE 30/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B., proti povinnému J. K., bývajúcemu v B., o vymoženie 950,67 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde
Merito veci o vymoženie 424,21 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 8 ECdo 14/2014 Slovenskej republiky 8 CoE 7/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej advokátskou kanceláriou F.., so sídlom v B., IČO: X., proti povinnej M., bývajúcej v B., o vymoženie 424,21 €
Merito veci o vymoženie 576,- € s príslušenstvom
Najvyšší súd 8 ECdo 85/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, IČO: 36 864 421, proti povinnej M. P., bývajúcej v S.,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účastníctvo v exekučnom konaní je z pohľadu procesnej teórie vymedzené, tzv. druhou definíciou účastníctva v civilnom konaní tak, že účastníkmi exekučného konania sú tí, ktorých za účastníkov konania označuje zákon. V exekučnom konaní je to predovšetkým ustanovenie § 37 ods. 1 Exekučného poriadku, ktoré vymedzuje jeho účastníkov. Vychádza sa pritom z toho, že účastníkom má byť taký okruh subjektov, ktorých sa konanie priamo dotýka. Z uvedeného hľadiska zákon za účastníkov exekučného konania označuje vždy oprávneného a povinného. Exekučné konanie sa svojou povahou často dotýka práv väčšieho okr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 106 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenská konsolidačná, a.s. , so sídlom v Bratislave, Cintorínska č. 21, IČO : 35 776 005 , proti povinnému DELTA -H, a.s. , Košice , so sídlom Vstupný areál VSŽ , Košice, IČO : 31 655 386, o vymoženie 134,19 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. Er 422/ 20 01, o dovolaní súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala , so sídlom
Merito veci o vymoženie 134,19 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 7 ECdo 106/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom v Bratislave, Cintorínska č. 21, IČO: 35 776 005, proti povinnému DELTA-H, a.s., Košice, so sídlom Vstupný areál VSŽ, Košice, IČO: 31 655 386, o vymoženie 134,19 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde K
Merito veci o zastavení exekúcie
Najvyšší súd 2 ECdo 115/2013 Slovenskej republiky 2 CoE 27/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B., proti povinnému M. J., bývajúcemu v S., o zastavení exekúcie, vedenej na Okresnom súde Sk
Merito veci o vymoženie 1 892,05 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 ECdo 154/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B., proti povinnému I. P., bývajúcemu v B., o vymoženie 1 892,05 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 1 Er 597/2005, o dovolaní oprávnenej proti
MENU