Nájdené rozsudky pre výraz: účastníctvo v exekučnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
226 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účastníctvo v exekučnom konaní je z pohľadu procesnej teórie vymedzené, tzv. druhou definíciou účastníctva v civilnom konaní tak, že účastníkmi exekučného konania sú tí, ktorých za účastníkov konania označuje zákon. V exekučnom konaní je to predovšetkým ustanovenie § 37 ods. 1 Exekučného poriadku, ktoré vymedzuje jeho účastníkov. Vychádza sa pritom z toho, že účastníkom má byť taký okruh subjektov, ktorých sa konanie priamo dotýka. Z uvedeného hľadiska zákon za účastníkov exekučného konania označuje vždy oprávneného a povinného. Exekučné konanie sa svojou povahou často dotýka práv väčšieho okr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 106 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenská konsolidačná, a.s. , so sídlom v Bratislave, Cintorínska č. 21, IČO : 35 776 005 , proti povinnému DELTA -H, a.s. , Košice , so sídlom Vstupný areál VSŽ , Košice, IČO : 31 655 386, o vymoženie 134,19 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. Er 422/ 20 01, o dovolaní súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala , so sídlom
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Táto motivácia je daná buď právnym záujmom vedľajšieho účastníka na takomto výsledku konania, o ktorý ide spravidla vtedy, ak rozhodnutím bude vo svojich dôsledkoch dotknuté jeho p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 EMCdo 1 /2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej EOS KSI Slovensko, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Údernícka 5, zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, v mene ktorej koná ako konateľ advokát Mgr. Tomáš Kušnír, proti povinným 1/ J. P. , bývajúcemu v B. a 2/ T. P. , bývajúcej v B. , o vy moženie 9 356,65 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Ba
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V exekučnom konaní vedenom podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov je vedľajšie účastníctvo pojmovo vylúčené.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného J., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. L., advokátom v K., proti povinnému D., so sídlom v K., o vymoženie 2 347 200 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 4 Er 390/2007, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 28. februára 2008 sp. zn. r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Účastníkom nepriznáva náhradu trov dovolac
Merito veci o vymoženie 1 346,68 EUR s prísl.
Najvyšší súd 6 Cdo 211 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávne nej BENCONT INVESTMENTS , s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Astrová č. 2/A, IČO: 36 432 105 , zast úpenej Advokátskou kanceláriou Máčaj a Novák, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Karpatská č. 18, v mene ktorej vykonáva advokáciu ako kona teľ advokát JUDr. Jozef Novák, proti povinn ému P. J., bývajúce mu v N. , o vymoženie 1 346 ,68 EUR s prísl. , vedenej na
Merito veci o vymoženie 190 eur s prísl.
Najvyšší súd 7 Cdo 24/2013 Slovenskej republiky 7 Co 5/2003 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Pohotovosti , s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: X. , v dovolacom konaní zastúpenej advokátskou kanceláriou F.F. so sídlom v B. , za ktorú koná konateľ advokát JUDr. B. F., PhD., proti povinnému P. B. , bývajúcemu vo V. , o vymoženie 190 € spolu s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp.zn. 5 Er 78/20
Merito veci o vymoženie 190 eur s prísl.
Najvyšší súd 7 Cdo 24/2013 Slovenskej republiky 7 Co 5/2003 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Pohotovosti, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: X., v dovolacom konaní zastúpenej advokátskou kanceláriou F.F. so sídlom v B., za ktorú koná konateľ advokát JUDr. B. F., PhD.,
Merito veci o vymoženie 190 eur s prísl.
Najvyšší súd 7 Cdo 24/2013 Slovenskej republiky 7 Co 5/2003 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Pohotovosti, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: X., v dovolacom konaní zastúpenej advokátskou kanceláriou F.F. so sídlom v B., za ktorú koná konateľ advokát JUDr. B. F., PhD.,
Merito veci o vymoženie 2 347 200 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Cdo 106/2008 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného J., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. L., advokátom v K., proti povinnému D., so sídlom v K., o vymoženie 2 347 200 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 4 Er 390/2007, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 28. február
Merito veci o zastavení exekúcie
Najvyšší súd 2 ECdo 115/2013 Slovenskej republiky 2 CoE 27/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B., proti povinnému M. J., bývajúcemu v S., o zastavení exekúcie, vedenej na Okresnom súde Sk
MENU