Nájdené rozsudky pre výraz: účastník konania vecne legitimovaný

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V správnom súdnictve sa uplatňuje tzv. druhá definícia účastníkov konania, t.j. okruh účastníkov konkrétneho konania je vopred daný, bez ohľadu na to, koho za účastníkov konania označí žalobca v žalobe. Vymedzene pojmu účastníka konania a priznanie práv účastníka konania podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. je treba vykladať aj v spojení s § 247 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého rozhodujúcim hľadiskom pre priznanie týchto práv je tvrdenie fyzickej alebo právnickej osoby, že boli ukrátené rozhodnutím alebo postupom na svojich právach. Nie je rozhodujúce či v žalobe označení účastníci sú aj skutočn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžo/247/2015 Identifikačné číslo spisu: 1013200409 Dátum vydania rozhodnutia: 08.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013200409.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Y. V., bytom U. proti žalovanému: Ministerstvo vnútra
Merito veci o zaplatenie 2 738,70 eur
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S EN I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L. , so sídlom v P., zastúpeného JUDr. J. H. , advokátom v P., proti žalovanému JUDr. P. K. , súdnemu exekútorovi , Exekútorský úrad B. , zastúpenému JUDr. B. N. , advokátom v B. , za účasti vedľajšieho účastníka K. , so sídlom v B. , o zaplatenie 2 738,70 € , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 12 C 144/2007, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v
Merito veci o zaplatenie 1 215,83 € (36 628,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. B., proti žalovanému Mgr. O. F., bývajúcemu v B., o zaplatenie 1 215,83 € (36 628,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 7 C 76/2005, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20. mája 2009 sp.zn. 4 Co 470/07 rozhodol t a k t o : Dovolanie o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovolac
Merito veci o zaplatenie 1 215,83 € (36 628,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd 4 Cdo 25/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. B., proti žalovanému Mgr. O. F., bývajúcemu v B., o zaplatenie 1 215,83 € (36 628,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 7 C 76/2005, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20. mája 2009 sp.zn
Merito veci o zaplatenie 2 738,70 eur
Najvyšší súd 2 Cdo 152/2011 Slovenskej republiky U Z N E S EN I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L., so sídlom v P., zastúpeného JUDr. J. H., advokátom v P., proti žalovanému JUDr. P. K., súdnemu exekútorovi, Exekútorský úrad B., zastúpenému JUDr. B. N., advokátom v B., za účasti vedľajšieho účastníka K., so sídlom v B., o zaplatenie 2 738,70 €,
Merito veci o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv s prísl.
Najvyšší súd 2 Cdo 192/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : P., zastúpený JUDr. M. K., advokátom v P., proti žalovaným : 1/ F. L., bývajúci v B., zastúpený Advokátskou kanceláriou M., 2/ J. R., bývajúci v B., 3/ D. R., bývajúci v B., o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv s prísl., vedenej na Okresnom s
Merito veci o vypratanie bytu
Najvyšší súd 2 Cdo 283/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : B.., so sídlom v K., proti žalovanému : P. B., bývajúci v K., zastúpený Advokátska kancelária J., so sídlom U., adresa pre doručovanie R., o vypratanie bytu, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 12 C 210/2008, o dovolaní žalovaného prot
Merito veci určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/31/2018 Identifikačné číslo spisu: 3102899947 Dátum vydania rozhodnutia: 15.04.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:3102899947.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Červený Kameň,
MENU