SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1113224
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35179
NSČR: 122662
NSSČR: 66245
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423248
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: účel odvolania


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: účel odvolania
  • ucel nájdené 78865 krát v 25718 dokumentoch
  • odvolania nájdené 52433 krát v 25194 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 9 dokumentov
Krajské súdy SR 37 dokumentov


Právna veta: Zo záhlavia a odôvodnenia dovolaním napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací súd sa zaoberal iba odvolaním oprávnenej – po prejednaní len jej odvolania odvolací súd v celom rozsahu potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa z dôvodu jeho vecnej správnosti (§ 219 O.s.p.). Účelom a cieľom odvolacieho konania je preskúmanie správnosti napadnutého rozhodnutia a posúdenie opodstatnenosti odvolacích námietok vznesených účastníkmi konania, ktoré smerujú proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa. Ak rozhodnutie napadnú odvolaním viacerí odvolatelia (napr. žalobca a zároveň žalovaný alebo viacerí ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Daniely Sučanskej, v exekučnej veci oprávnenej P., s.r.o., so sídlom v B., N., zastúpenej Mgr. J., advokátom so sídlom v B., proti povinnému Q., s.r.o., so sídlom v R., vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 8 Er 345/2007, o vymoženie 851 331 Sk s príslušenstvom, na dovolanie súdneho exekútora zastúpeného JUDr. .
Právna veta: Nie je možné stotožniť sa s obhajobou obvineného, že v prípade trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa sa musí jednať o viacnásobné opakované konanie. K uvedenému dovolací súd konštatuje, že trestná zodpovednosť verejného činiteľa pre trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa vzniká aj v prípade jednotlivého výkonu právomoci spôsobu odporujúcemu zákonu; zákonný znak nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci napĺňa aj konanie páchateľa - verejného činiteľa, ktorý nesplní svoju povinnosť v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť neoprávnený prospech sebe alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zistení, že zvolali ďalšie mimoriadne zhromaždenie obecného zastupiteľstva na deň 29. apríla 2007, kde mala byť prejednaná petícia občanov za účelom odvolania starostu obce v snahe dosiahnuť, aby vyš šie uvedeným poslancom zanikol im mandát podľ a § 25 ods. 2 písm .
Merito o určenie pravosti pohľadávky
... odvolania splnenie objektívnych podmienok, ako aj subjektívnej za predpokladu ,že odvolanie bolo podané účastníkom, ktorému toto právo zákon zveruje. Z účelu odvolania vyplýva, že právo podať odvolanie neprislúcha každému účastníkovi konania, ale iba tomu, v neprospech ktorého rozhodnutie súdu vyznelo a tomu .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... s princípom apelácie, v rámci ktorého nie je vylúčené ani prípadné rozhodnutie potvrd zujúce prvostupňové správne rozhodnutie z iných dôvodov. Účelom odvolania v správnom konaní (pričom nemusí ísť iba o konanie pod ľa správneho poriadku) je preskúmanie správnosti a zákonnosti rozhodnutia prvostupňového .
Merito o určenie vecí do dedičstva
... tým, že odvolanie ako riadny opravný prostriedok možno podať proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, pokiaľ to zákon výslovne nevylučuje. Z účelu odvolania ale vyplýva, že nie každému účastníkovi prislúcha právo padať odvolanie. Toto právo nie je dané tomu účastníkovi, v neprospech ktorého .
... poradcovi a nie dotknutej osobe, a prípadne ju o rozhodnutí upovedomí. Podľa čl. 27 odsek 3 Nariadenia Dublin III, na účely odvolania proti rozhodnutiu o odovzdaní alebo jeho preskúmania členské štáty vo svojom vnútrošt átnom práve stanovia, že: a) na základe odvolania .
Merito uložení pokuty
... odvolacie konanie vysvetlilo ako konanie, v ktorom je nepr ípustná zmena prvostupňového správneho rozhodnutia k horšiemu, nenapĺňal by sa tým účel odvolania ani účel základného práva na prístup k „inému orgánu Slovenskej republiky“, ktorým v správnom konaní je orgán verejnej správy. Odvolacie .
Merito 11 856 eur s prísl.
... že neposúdením odvolania v rozsahu konkrétnych, v ňom uvedených dôvodov nastala situácia, za ktorej došlo k popretiu účelu odvolania ako aj práva procesnej strany podať tento opravný prostriedok. V uvedenej súvislosti žalovaná v dovolaní odvolaciemu súdu vytkla ... žalovanej, že odvolací súd sa nedostatočným spôsobom vysporiadal s jej odvolacími námietkami, čím poprel zmysel a účel odvolania, v dôsledku čoho jej nesprávnym procesným postupom znemožnil, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej .
... 19.12.2017 zamietol sťažovateľov návrh na priznanie odkladného účinku. Podľa čl. 27 ods. 3 písm. c) Dublinského nariadenia na účely odvolania proti rozhodnutiu o odovzdaní alebo jeho preskúmania členské štáty vo svojom vnútroštátnom práve stanovia, že dotknutá osoba môže v primeranej .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.