Nájdené rozsudky pre výraz: udelenie plnomocenstva podľa § 28 OSP

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.

Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Zastupovanie
Právna veta: Podanie, urobené osobou, ktorá sa označila ako zástupca účastníka bez preukázania jej oprávnenia na zastupovanie účastníka spôsobom uvedeným v ustanovení § 28 ods. 1 O. s. p., treba považovať za nedostatok podmienky konania na strane účastníka (nedostatok splnomocnenia), ktorý je možné odstrániť. Právne významné pre posúdenie, či ide o takýto nedostatok podmienky konania je nielen to, kto podanie urobil, ale predovšetkým to, či táto osoba procesný úkon urobila za iného (účastníka konania) ako jeho zástupca.

Úryvok z textu:
Odporca rozhodnutím z 25. januára 2001 zamietol návrh navrhovateľa na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - pozemku o výmere 198 m2, zapísaného na LV, kat. úz. V. s odvolaním sa na ustanovenie § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostism (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 39 Občianskeho zákonníka. Proti tomuto rozhodnutiu správneho orgánu podala opravný prostriedok JUDr. B. S. V opravnom p
MENU