Nájdené rozsudky pre výraz: úhrada dávok garančného poistenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Sociálna poisťovňa neuhrádza za platobne neschopného zamestnávateľa mzdu (náhradu mzdy) ako sa mylne domnieva žalobca, ale vypláca dávku garančného poistenia, ktorej výška nemusí zodpovedať nároku zamestnanca na mzdu, ktorú by mu mal zamestnávateľ v skutočnosti vyplatiť. Nevyplatenie mzdy v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa je len predpokladom pre vznik nároku na dávku garančného poistenia. Je teda rozdiel medzi záväzkom zamestnávateľa vyplatiť zamestnancovi mzdu a povinnosťou Sociálnej poisťovne vyplatiť dávku garančného poistenia. Nárok na mzdu a nárok na dávku garančného poisten ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci žalobcu: GLOBE METAL & FINANCE, a.s ., Čsl. armády 3/1697, Martin, IČO: 36 398 357, zastúpeného Advokátsk ou kancelári ou PRESPERINOVA, s.r.o ., Nám. SNP č. 15, Banská Bystrica, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa
Meritum určenie právneho dôvodu a výšky pohľadávky
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžso/37/2014 6113221634 27.10.2015 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec sudca ECLI:SK:NSSR:2015:6113221634.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: Slovenská konsolidačná, a.s., (pôv. Sociálna po
Meritum uložená povinnosť vrátiť odporkyni sumu vyplatenej dávky garančného poistenia podľa § 234 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci žalobcu: G. M. & F. , A. , Č. . A. X. , M. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou PRESPERINOVA, s.r.o., Nám. SNP č.15, Banská Bystrica, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8
Meritum určenie pohľadávky
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obo/21/2016 2113227722 20.04.2017 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:2113227722.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivany Izakovičovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Beaty Miničovej v spore žalobcu: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, proti ž
Meritum určenie právneho dôvodu a výšky popretej pohľadávky
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1113225348 Dátum vydania rozhodnutia: 22. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1113225348.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, IČO: 30 807 484, proti žalovanému: JUDr. Oliver Korec, so sídlom Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu ELÁN
MENU