Nájdené rozsudky pre výraz: úkony mimoriadne ťažké

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum sťažnosť obhajcu
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Paludu, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 17. apríla 2008 v Bratislave, v trestnej veci odsúdeného V. F. a spol., pre trestný čin podvodu formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zákona účinného do 1. januára 2006, o sťažnosti obhajcu JUDr. J. L. zo dňa 15. januára 2008
Kľúčové slová: nazeranie do spisovúkon právnej služby
Právna veta: Ak ustanovený obhajca v rámci obhajoby študuje, resp. nahliada do materiálov inak než v zmysle § 69 Tr. por., napr. tým, že študuje fotokópie časti spisu, ktoré má k dispozícii, alebo študuje poznámky obvineného, judikatúru či iné materiály získané od obvineného alebo inak (z kníh, periodík alebo internetu), o ktorých sa domnieva, že s vecou súvisia, nemožno túto jeho činnosť považovať za úkon právnej služby podľa § 14 ods. 8 v spojení s § 14 ods. 1 písm. c/ vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. júna 2010, ale ide vlastnú prípravu obhajoby, za ktorý mu patrí odmena podľa § 14 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v tre stnej veci proti obžalovanému Ing. F. M. a spol. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 , na neverejnom zasadnutí konanom 29. novembra 2011 v Bratislave, o sťažnosti obhajcu obžalovaného JUDr. I. P. proti uzneseniu predsedníčky senátu Špe
Právna veta: Ak medzi dôkazy hodnotené správnym orgánom patrí aj znalecký posudok, ktorého vypracovanie bolo potrebné na účely odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutie správneho orgánu, potom zásada voľného hodnotenia dôkazov sa uplatní obmedzene. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok označiť za nesprávny a nahradiť ho vlastným posúdením skutočnosti z odbornej stránky.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž p/6/201 1 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republik y v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu : Ľ. K. , bytom H. , právne zastúpeného Mgr. Michalom Zemanom, advokátom , Advokátska kancelária Zárecký Zeman Ďurišová, so sídlom Medená 18, Bratislava, proti ža lovanému: Krajský stavebný úrad v Žiline, odbor štátnej stavebnej
Meritum trovy konania - § 250k OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. Mgr. I. B., zastúpeného advokátom JUDr. J. V., proti žalovanému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline, v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. C/2007/029646 zo 17. apríla 2007, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 20 S 11/2007-165 z 15. októbra 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republi
Meritum poskytnutie informácií
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J., bytom B. , právne zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. Šimon Meliš, s.r.o., so sídlom Partizánska 3, Bratislava , proti žalovanému: Mestsk á čas ť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2 , Bratislava, o preskúmanie záko nnosti fiktívneho rozhodnutia a postupu žalovaného vo veci žiadosti žalobcu o poskytnutie informácií, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratis
MENU