Nájdené rozsudky pre výraz: úkony právnej služby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3380

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8310 dokumentov
22236 dokumentov
5 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/2/2019 1211225060 23. apríla 2020 JUDr. Ján Gandžala ECLI:SK:NSSR:2020:1211225060.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ U., trvalým pobytom v V., zastúpenej zákonným zástupcom U. trvalým pobytom v V., 2/ U., trvalým pobytom v V., zastúpenej zákonným zástupcom U. trvalým pobytom v V., 3/ P., trvalým pobytom v V. 4/ U. P., trvalým pobytom v
Meritum finančné veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžf/84/2014 1012200375 06.10.2015 JUDr. Jana Zemková sudca ECLI:SK:NSSR:2015:1012200375.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD., v právnej veci žalobcu: BESTCENA LLC, so sídlom Barksdale Professional Center 113, 19711 City of Newark, County
Meritum o 130 267,01 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Ob do 1/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : JUDr. J.B. , R.K. , správca konkurznej podstaty úpadcu S., s. r. o., Š.S. , IČO: X. , zastúpeného advokátom JUD r. L.S. , L.K. proti žalovanému: M.S. , S.S. , IČO: X. , zastúpené AK JUDr. R.B. , s. r. o., N.B. , IČO: X. , o zaplatenie 130 267,01 eur s prísl., vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 15Cb/109/2003 , o dovolaní žalovaného proti rozsudku Kra
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Obdo/56/2017 5109220066 28. 11. 2018 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2018:5109220066.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a JUDr. Ivany Izakovičovej, v spore žalobcu Ing. Mikuláša Takáča, so sídlom Timravy 23, 036 01 Martin,
Meritum o zdržanie sa nekalosúťažného konania, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia a poskytnutia primeraného zadosťučinenia
Najvyšší súd Sloven skej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky , ako súd dovolací , v právnej veci žalobcov : K. , spoločníkom a konateľom : JUDr. P. K. , advokát, s. r. o, so sídlom S., IČO: X. , proti žalovanému : T. , národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom B. , IČO : X. , zast. Mgr. A. Č. , advokátkou a konateľkou spoločnosti T. , s. r. o., so sídlom L. , IČO: X. , o zdržanie sa nekalosúťažného konania , náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia
Meritum 130 267,01 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/49/2014 8303899903 30.07.2015 JUDr. Anna Marková sudca ECLI:SK:NSSR:2015:8303899903.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. Juraj Biroš, Rázusova 1, Košice, správca konkurznej podstaty úpadcu SUKMONT Teplo, s. r. o., Študentská 1595/6, Snina, IČO: 36 457 841, zastúpeného advokátom JUDr. Ladislavom Suchým, Letná 45, Košice, proti
Meritum finančné veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžf/24/2016 1015200504 21.11.2018 JUDr. Alena Adamcová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:1015200504.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Sone Langovej v právnej veci žalobcu: J. R., S. XX, XXX XX O., právne zastúpený: advokátska kancelária JUDr. Tomáš Plank, Námest
Meritum § 250/1, 5 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3To/5/2018 9505100014 29.06.2020 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:9505100014.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Šiškovej a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Gabriely Šimonovej v trestnej veci obžalovaného JUDr. Ing. V. W. a spol., pre pokračovací trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 od
Najvyšší súd 1Sž hp u/1/20 09 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD., v právnej veci žalobcov: 1/ Doprastav, a. s., Drieňová 27, Bratislava, zast. JUDr. Jurajom Kuráňom , advokátom z advokátskej kancelárie KURÁŇ & MARKOVÁ, advokátska kancelária, s. r. o., IČO: 36 769 771, so sídlom M
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Sžh/3/2016 1015200194 31.05.2018 JUDr. Jaroslava Fúrová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:1015200194.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci žalobcu: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom Drieňová 24, Bratislava, zastúp
MENU