Nájdené rozsudky pre výraz: úkony účastníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1088

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

738 dokumentov
2039 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum uložení pokuty 8 000 eur prevádzka vozidiel
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Asan/27/2019 7019200012 13. januára 2021 JUDr. Nora Halmová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7019200012.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: CARS - MB, s. r. o., Jarmočná 14, Spišské Podhradie, právne zastúp
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/13/2010 9010899903 20.03.2012 JUDr. Daniela Švecová ECLI:SK:NSSR:2012:9010899903.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. L. R., bývajúceho v Q., zastúpeného Advokátskou kanceláriou Kubík, Kovár a partneri, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Vajnorská 8/A, v mene a na účet ktorej koná JUDr. Karol Kovár, proti žalovaným 1/ Sloven
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sž/7/2012 9012010049 20.03.2013 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2013:9012010049.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa: MAC TV, s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Br
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/83/2018 2312200919 27. 05. 2020 JUDr. Peter Brňák ECLI:SK:NSSR:2020:2312200919.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ F. V., X. P. X., P. XX, zastúpenej advokátom JUDr. Miloslavom Šimkovičom, AK MS s.r.o. so sídlom v Bratislave, Galandova 3, X/ Y.. T. V., X. P. X., P. XX, proti žalovanému L.. P. W., X. P. Š.H., W.. Y. XX, zastúpeném
Meritum o 130 267,01 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Ob do 1/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : JUDr. J.B. , R.K. , správca konkurznej podstaty úpadcu S., s. r. o., Š.S. , IČO: X. , zastúpeného advokátom JUD r. L.S. , L.K. proti žalovanému: M.S. , S.S. , IČO: X. , zastúpené AK JUDr. R.B. , s. r. o., N.B. , IČO: X. , o zaplatenie 130 267,01 eur s prísl., vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 15Cb/109/2003 , o dovolaní žalovaného proti rozsudku Kra
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Obdo/56/2017 5109220066 28. 11. 2018 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2018:5109220066.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a JUDr. Ivany Izakovičovej, v spore žalobcu Ing. Mikuláša Takáča, so sídlom Timravy 23, 036 01 Martin,
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1013201819 Dátum vydania rozhodnutia: 25. januára 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1013201819.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a z členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalobcu: Slovak Telekom, a. s., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 28, IČO: 35 763 469, proti žalova
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžp/26/2012 8010200050 18.09.2013 JUDr. Alena Poláčková ECLI:SK:NSSR:2013:8010200050.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcov: 1. Opálové bane Dubník, a.s., Dubník 082 07 Červen
MENU