Nájdené rozsudky pre výraz: úmysel získať majetkový prospech

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 74

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
412 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum vydanie bezdôvodného obohatenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/227/2019 8318200133 27.05.2020 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8318200133.1 UZNESENIE Najvyšší s úd Slovenskej republiky v spore žalobcu R. J., X. P. V., I. XXXX/X, zastúpeného JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 163/66, proti žalovanej PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 792
Meritum § 145/1,2b,e Tr.zák.a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/76/2015 8111010974 05.11.2015 JUDr. Štefan Michálik sudca ECLI:SK:NSSR:2015:8111010974.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 5. novembra 2015 v Bratislave, v trestnej veci proti obvinenému Z. V., pre obzvlášť závažný z
Meritum odvolanie obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a členov sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Jany Serbovej na verejnom zasadnutí v Bratislave 25. júna 2008 v trestnej veci obžalovaného M. S. pre trestný čin vraždy podľa § 219 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) a iné, o odvolaní, ktoré podal obžalovaný M. S. proti rozsudku Krajského súdu
Meritum európsky zatýkací rozkaz
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2018014383 Dátum vydania rozhodnutia: 11. septembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Harabin Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2018014383.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., na nev erejnom zasadnutí konanom 11. septembra 2018 v Bratislave, vo veci vyžiadanej osoby U. G., v konaní o
Meritum dovolanie obvineneho
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Emila Bdžocha, JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martina Piovartsyho, v trestnej veci proti obvinenému F. L. a spol., vedenej na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn. 1 T 4/05, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom dňa 28. apríla 2008 v Bratislave, dovolanie, ktoré podal obvinený F. L., proti uzneseniu Najvy
Meritum dovolanie obžalovaného
Najvyšší súd 3 To 2/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci obžalovaného B. Š. pre pokus trestného činu podvodu podľa § 8 ods. 1, § 250 ods. 1, ods. 4 zák. č. 140/1961 Zb. v znení platnom do 30. septembra 1994 (ďalej len Tr. zák.) prerokoval na verejnom zasadnutí 3. októbra 2012 v Bratislave odvolanie obžalovaného B. Š. proti rozsudku
Meritum sťažnosť obvineného
Najvyšší súd 3 Tost 31/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave 19. októbra 2011 v trestnej veci obvineného J. B. pre prečin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák., s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/ Tr. zák., o sťažnosti obvineného proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, pracovis
Meritum sťažnosť obvineného
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 31/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratis lave 19. októbra 2011 v trestnej veci obvineného J. B. pre prečin podplácania podľa § 333 ods. 1 , ods. 2 písm. a/ Tr. zák. , s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/ Tr. zák. , o sťažnosti obvineného proti uzneseniu Špecializovaného tr
Meritum európsky zatýkací rozkaz
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9018200026 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9018200026.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Patrika Príbelského PhD. a JUDr. Dany Wänkeovej na neverejno m zasadnutí konanom dňa 28. februára 2018 v Bratislave v trestnej veci proti vyžiadanej osobe K. A. pre
Meritum sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 30 /20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratis lave 19. októbra 2011 v trestnej veci obvineného J. B. pre prečin podplácania podľa § 333 ods. 1 , ods. 2 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. b/ Tr. zák. , o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokura
MENU