Nájdené rozsudky pre výraz: úmysel získať majetkový prospech

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 74

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
412 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Vydanie bezdôvodného obohatenia
U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne X., bývajúcej v Q., zastúpenej JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom so sídlom vo Svidníku, Sov. Hrdinov 163/66, proti žalovanému PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 792 752, zastúpenému Advokátskou kanceláriou JUDr. Andrea Cviková, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Kubániho 16, IČO: 47 233 516, o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 7.498,74 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okr
Meritum odvolanie obžalovaných, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, poškodenej
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. februára 2017, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci proti obžalovanému T. R. a spol., pre zločin založe nia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné, o odvolaní obžalovaných T. R., J. E., Q. T. a P. K. , prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Ge
Meritum odvolanie prok. a obž.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Gabriely Šimonovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 30. januára 2013 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému M. P. a spol. , pre obzv lášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné, o odvolaniach prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej pro
Meritum o odvolaní obžalovaného a krajského prokurátora
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Juraja Majchráka v trestnej veci proti obžalovanému B. A. , pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. h/ Tr. zák. v znení zákona č. 183/1999 Z.z. na verejnom zasadnutí 11. novembra 2008 v Bratislave o odvolaní obžalovaného a krajského prokurátora v Banskej Bystrici proti
Právna veta: I. Procesné postavenie agenta (§ 117 Trestného poriadku) je oproti všeobecnému procesnému postaveniu svedka (§ 127 Trestného poriadku) osobitné, a to napriek okolnosti, že agent môže byť v trestnom konaní vypočutý ako svedok (§ 117 ods. 11 Trestného poriadku). Svedok vypovedá o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie, nad tento rámec sa však aktívne a s utajením svojho postavenia pred páchateľom nepodieľa na odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov trestných činov. II. Ak došlo k ozn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 25. októbra 2016 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti obžalovanej Mgr. E. Z. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c /, d /, f / Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. c / a § 139 ods. 1 písm. c / Tr. zák., v štádiu prípravy
Meritum odvolania krajského prokurátora a obžalovaných Júliusa Polakoviča a Miroslava Zuba
Najvyšší súd 4 To 6 /20 10 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY .Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a členov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obžalovaného J. P. a spol. , pre účastníctvo na trestnom čine v raždy podľa § 10 ods. 1 písm. b/, § 219 ods. 1, ods. 2 písm. h / Tr. zák. a iné, na verejnom zasadnutí 18. januára 2011 o odvolaniach krajského prokurátora a obžalovaných J. P.
Meritum § 296 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9514100138 Dátum vydania rozhodnutia: 13. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9514100138.3 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti obžalovanému T. R. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296
Meritum odvolanie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Jozefa Kanderu a Pavla Farkaša, na verejnom zasadnutí konanom dňa 12. marca 2008 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalova- nému J. F. , pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. f/ Tr. zák., o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 5. j
Meritum Odvolanie obžalovaných a prokurátora
Najvyšší sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného Mgr. Ing. Mgr. I. I. a a spol. , pre pokračujúci trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 4. augusta 2010 o odvolaniach ob žalovaných Mgr. Ing. Mgr. I. I. , JUDr. M . K., Ing. M . M ., Ing. V . M ., Ing. JUDr. M . K.a jej dcéry I . K., Mgr. Ing. P . Š. a krajského prokurátora proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 30. júna 20
Právna veta: Podľa stabilizovanej judikatúry všeobecných súdov, možno úmysel tak ako iné formy zavinenia (motív, pohnútku) zistiť aj na podklade iných dôkazov, nielen z priznania obvineného. Pre dokazovanie zavinenia platia rovnaké zásady ako pre dokazovanie ktoréhokoľvek iného znaku trestného činu, zásadne je teda možné dokazovať skutočnosti významné pre záver o zavinení akýmikoľvek dôkaznými prostriedkami a priznanie obvineného nemožno preceňovať alebo naopak podceňovať ani v tejto súvislosti. Je dané len povahou týchto skutočností, t. j. tým, že ide o skutočnosti vnútorného života, ktoré iné osob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 T o 9 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Pavla Polku na verejnom zasadnutí konanom dňa 29. októbra 2014 v Bratislave, prejedal odvolanie podané obžalovaným Š. S., proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, sp. zn. PK - r o z h o d o l : Podľa § 321 ods. 1 písm. f/, ods. 3 Tr. por
MENU