Nájdené rozsudky pre výraz: upovedomenie o termíne hlavného pojednávania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za dostatočné ospravedlnenie neúčasti na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí v zmysle § 70 ods. 1 Tr. por. nemožno považovať len samotnú skutočnosť, že obhajca v inej veci neskôr prevzal upovedomenie o termíne hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia určeného na rovnaký deň.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestn ej veci proti obžalovanému P. K. pre obzvlášť závažný zločin podvodu spolupáchateľstvom v štádiu pokusu podľa § 20 ods. 2013 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a čle nov senátu JUDr. Ing. Antona J akubíka a JUDr. Libora Duľu o sťažnosti obhajcu JUDr. M. G. proti uzneseniu predsedu senátu Najvyššieho súdu Sloven skej republiky z 3. decembra 2012 , sp. zn. 5 To 10/
Právna veta: I. Z pojmu „dostatočné ospravedlnenie“ v zmysle § 66 ods. 1 Trestného poriadku vyplýva, že musí ísť o vážny dôvod, ktorý jednak bránil v účasti na úkone a jednak o včasné ospravedlnenie neúčasti. II Konanie obhajcu, ktorý v prípadoch nutnej obhajoby (§ 36, § 36a Trestného poriadku) v konaní pred súdom písomne splnomocnil na zastupovanie obvineného obhajcu, ktorý v tej istej veci zastupuje iného obvineného, hoci záujmy týchto obvinených si odporujú, pričom o tomto postupe riadne a včas neupovedomil predsedu senátu príslušného súdu, nie je možné považovať za „dostatočné ospravedlnenie“ sa ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 148 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku sťažnosť obhajkyne JUDr. E. S. proti uzneseniu predsedu senátu Krajského súdu v T. z 22. januára 2001, sp. zn. 1 T 72/98, zamietol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením bola obhajkyni JUDr. E. S. podľa § 66 ods. 1 Trestného poriadku uložená poriadková pokuta vo výške 10 000 Sk s odôvodnením, že sa nedostavila na hlavné pojednávanie dna 22. februára 2001 napriek tomu, že doručenie upovedomenia mala riadne a včas v
Meritum sťažnosť svedka
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného Mgr. M. V. , pre trestný čin návodu k trestnému činu podvodu spolupáchateľst vom podľa § 10 ods. 1 písm. b/ k § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. č. 1 40/1961 Zb. (ďalej len Tr. zák. ) v znení neskorších predpisov a iné, prejednal na neverejnom zasadnutí dňa 10. novembra 20 10 v Bratislave sťažnosť, ktorú podal svedok P. Š. proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre, sp. zn. 2T 4/2003
Meritum sťažnosť svedka
Najvyšší súd 6 Tost 27/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného Mgr. M. V., pre trestný čin návodu k trestnému činu podvodu spolupáchateľstvom podľa § 10 ods. 1 písm. b/ k § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. (ďalej len Tr. zák.) v znení neskorších predpisov a iné, prejednal na neverejnom zasadnutí dňa 10. novembra 2010 v Bratislave sťažnosť, ktorú podal svedok P. Š. proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre, sp. zn. 2T 4/2003 zo
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd 2 TdoV 9/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Daniela Hudáka, JUDr. Viliama Dohňanského, JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Libora Duľu, na neverejnom zasadnutí 28. júna 2013 v Bratislave, v trestnej veci proti obvinenému Ing. P. Ď. , vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 4 T 2/2005, prerokoval dovolanie, ktoré podal obvinený Ing. P. Ď., prostredníctvom obhajcu JUDr. D. D., ad
Meritum § 221/1, 2 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 3Tdo/19/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 2213010986 Dátum vydania rozhodnutia: 13.04.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Jana Kostolanská <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2213010986.1 <br/> ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Kostol
Meritum § 250/1, 4 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2TdoV/19/2015 1005010011 28.02.2017 JUDr. Štefan Harabin sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1005010011.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Viliama Dohňanského, JUDr. Daniela Hudáka, JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Libora Duľu, na neverejnom zasadnutí 28. februára 2017 v Bratislave s verejným vyhlásením rozsudku
MENU