Nájdené rozsudky pre výraz: určenie miestne príslušného súdu na prejednanie a rozhodnutie veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 100
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Neodkláňajúc sa od svojej ustálenej judikatúry, Najvyšší súd zdôrazňuje, že základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník prejavil (a to aj pred podaním návrhu), resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne, lebo takéto miesto by mu malo uľahčiť dostupnosť súdu. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého pojmový rozsah ako aj obsah už judikatúra slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností o mieste bydliska je potom nutné vychádzať z krit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Nds/6/2016 Identifikačné číslo spisu: 7016200319 Dátum vydania rozhodnutia: 07.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:7016200319.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. T. X., O. K. XX, XX-XXX X., Poľská republika,
Právna veta: Podľa § 85 ods. 2 O.s.p. všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v obvode ktorého má právnická osoba sídlo. V zmysle citovaných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku vyplýva, že pri rozhodovaní o žalobách podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku je miestne príslušným na prejednanie veci a jej rozhodnutie, ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, krajský súd, v obvode ktorého je všeobecný súd navrhovateľa (okrem ústredných orgánov štátnej správy).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds/7/2012 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kӧ zhasznú Nonprofit Korlátolt Felelӧ sségü Társaság, so sídlom 3600 Ózd, Jászi. O. u. 3, IČO: Cg.05-09-017581, Maďarská republika, zastúpený advokátom JUDr. Ladislavom Csákóm, Advokátska kancelária v Rožňave, Hviezdoslavova 4, pr
Meritum určenie miestne príslušného súdu na prejednanie a rozhodnutie veci podľa § 246c ods. 1 v spojení s § 11 ods. 3 O.s.p.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Nds/3/2015 Identifikačné číslo spisu: 8015201116 Dátum vydania rozhodnutia: 17.12.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:8015201116.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z. I., r.č. XXXXXX/XXXX, bytom M., zastúpený: advoká
Meritum určenie miestne príslušného súdu na prejednanie a rozhodnutie veci podľa § 246c ods. 1 O.s.p. v spojení s § 11 ods. 3 O.s.p.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Nds/2/2015 Identifikačné číslo spisu: 8015201113 Dátum vydania rozhodnutia: 17.12.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:8015201113.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. P., r.č. XXXXXX/XXXX, bytom B., zastúpený JUDr. Dušanom
Meritum § 11 ods. 3 OSP
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Nds/6/2016 Identifikačné číslo spisu: 7016200404 Dátum vydania rozhodnutia: 01.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:7016200404.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. E., K., Poľská republika, právne zastúpeného: JUDr
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Nds/6/2014 Identifikačné číslo spisu: 5013201152 Dátum vydania rozhodnutia: 26.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:5013201152.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: U. V., P., Poľská republika, proti žalovanému: Sociálna
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Nds/65/2014 Identifikačné číslo spisu: 5014200738 Dátum vydania rozhodnutia: 20.08.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:5014200738.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: H. R. R., nar. XX.XX.XXXX, F., Poľská republika, proti žalo
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Nds/19/2014 Identifikačné číslo spisu: 5014200385 Dátum vydania rozhodnutia: 29.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:5014200385.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., bytom F., Poľská republika, proti žalovanému: Sociáln
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Nds/3/2013 Identifikačné číslo spisu: 5013200859 Dátum vydania rozhodnutia: 06.11.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:5013200859.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. C. T., G., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, úst
MENU