Nájdené rozsudky pre výraz: určenie miestne príslušného súdu na prejednanie a rozhodnutie veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 90
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Neodkláňajúc sa od svojej ustálenej judikatúry, Najvyšší súd zdôrazňuje, že základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník prejavil (a to aj pred podaním návrhu), resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne, lebo takéto miesto by mu malo uľahčiť dostupnosť súdu. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého pojmový rozsah ako aj obsah už judikatúra slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností o mieste bydliska je potom nutné vychádzať z krit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : R. M. B. , T. , Poľská republika, zastúpený JUDr. Dušan Remeta, advokát, so sídlom Masarykova 2, 080 01 Prešov proti žalovanej : Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia pobočky žalovanej č. 705 -3440187411 -GC09/11 -367 zo dňa 17.08.2011 , o návrhu Krajského súdu v Košiciach na urče nie miestne príslušného súd
Právna veta: Podľa § 85 ods. 2 O.s.p. všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v obvode ktorého má právnická osoba sídlo. V zmysle citovaných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku vyplýva, že pri rozhodovaní o žalobách podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku je miestne príslušným na prejednanie veci a jej rozhodnutie, ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, krajský súd, v obvode ktorého je všeobecný súd navrhovateľa (okrem ústredných orgánov štátnej správy).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds /7/201 2 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Borsodi Tranzit Foglalkoztatási K ӧzhasznú Nonprofit Korlátolt Felel ӧsség ü Társaság, so sídlom 3600 Ózd, Jászi. O. u. 3, IČO: Cg.05 -09 -017581, Maďarská republika , zastúpený advokátom JUDr. Ladislavom Csákó m, Advokátska kancelária v Rožňave, Hviezdoslavova 4, proti žalovanému : Sociálna poisťovňa, ústr edie, so sídlom ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, o presk
Meritum určenie miestne príslušného súdu na prejednanie a rozhodnutie veci podľa § 246c ods. 1 v spojení s § 11 ods. 3 O.s.p.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B. N. , r.č. X. , bytom S., zastúpený : advokát JUDr. Dušan Remeta , so sídlom Masarykova 2, 080 01 Prešov , proti žalovanému : Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom ul. 29. augusta 8 -10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti r ozhodnutia žalovaného sp. zn. 2623 -101/2013 -SK zo dňa 18 . apríla 201 3 a o návrhu Krajského súdu v Prešove na určenie miestne príslušného súdu na
Meritum určenie miestne príslušného súdu na prejednanie a rozhodnutie veci podľa § 246c ods. 1 O.s.p. v spojení s § 11 ods. 3 O.s.p.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Nds/2/20 15 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. S., r.č. X. , bytom K. , zastúpený JUDr. Dušan om Remet om , advokátom, so sídlom Masarykova 2, 080 01 Prešov , proti žalovanému : Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom ul. 29. augusta 8- 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti r ozhodnutia žalovaného sp. zn. 63621 -2/2013 -KEM zo dňa 19. apríla 201 3 a o návrhu Krajského súdu v Prešove na určenie miestne p
Meritum § 11 ods. 3 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. G. , O. , Poľská republika, právne zastúpeného: JUDr. Dušan Remeta, advokát, Masarykova 2, Prešov , proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 7883 -6/2014 -BA zo dňa 20 .01 .201 4, o návrhu Krajského súdu v Košiciach na určenie miestne príslušného súdu na prejednanie a rozhodnutie veci,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Nds/6/2014 5013201152 26.03.2014 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2014:5013201152.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: U. V., P., Poľská republika, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 43052-2/2013-BA zo dňa 01.10.2013, o návrhu Krajsk
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Nds/3/2013 5013200859 06.11.2013 JUDr. Zuzana Ďurišová sudca ECLI:SK:NSSR:2013:5013200859.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. C. T., G., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 8567-4/2013-BA zo dňa 24.07.2013, o návrhu Krajského súdu v Žiline
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Nds/29/2014 5014200442 30.07.2014 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2014:5014200442.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: J. T. U., nar. XX.XX.XXXX, P., Poľská republika, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 24711-2/2014-BA zo dňa 05.03.2014
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Nds/62/2014 5014200456 20.08.2014 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2014:5014200456.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. F. A., nar. XX.XX.XXXX, T., Poľská republika, zastúpený V4 Legal, s.r.o., IČO: 36 858 820, Tvrdého č. 783/4, Žilina, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 10, Bratislava, o preskúmanie z
MENU