Nájdené rozsudky pre výraz: určenie množstva odobratého plynu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak je v konaní preukázané, že odberateľ v rozhodnom období odoberal plyn meradlom s porušeným zabezpečením proti neoprávnenej manipulácii (t. j. dopustil sa neoprávneného odberu plynu), vznikla mu v súlade s § 82 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (rovnako aj § 59 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike - pozn. dovolacieho súdu) povinnosť nahradiť dodávateľovi plynu vzniknutú škodu vrátane ušlého zisku. Za protiprávny úkon ako jeden z predpokladov zodpovednosti za škodu zákon považuje neoprávnený odber plynu, ktorý bol meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/76/2019 6616204569 14. mája 2020 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2020:6616204569.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu ARCHIA SLOVAKIA, s.r.o., Gemerská cesta 1, Lučenec, IČO: 31 606 563, právne zastúpeného AK Gavorová a partners s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom Lombardíniho 22B, Bratislava, proti žalovanému Slovenský plynárenský pr
Meritum 9 492,39 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/32/2018 4614204709 29.11.2018 JUDr. Andrea Moravčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2019:4614204709.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, proti odporcovi: COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, so sídlom Stummerova 5, 955 21 Topoľčany, IČO: 00 168 904, prá
Meritum 11 618,51 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/33/2018 4616204553 19.06.2019 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:4616204553.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, proti žalovanému: R. S., bytom XXX XX Q. U. XXX (predtým podnikajúci pod obchodným menom: R. S. X., IČO: 22811311), zastúpenému: Pa
Meritum 9 400,99 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/32/2018 4615201679 30.05.2019 JUDr. Beáta Miničová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:4615201679.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, proti žalovanému: STOREX INTERNATIONAL, s. r. o., Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 555 045, zastúpenému Advokátska kancelária JUD
Meritum 28 401,61 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/49/2019 1214214281 26. septembra 2019 JUDr. Jana Veselá Zemaníková ECLI:SK:NSSR:2019:1214214281.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, proti žalovanému: Juraj Volek A R T I F E X, s miestom podnikania Rezedová 823/8, 821 01 Bratislava, IČO: 22 641 025,
Meritum 152 556,59 eura s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/49/2018 4212207781 13. júna 2019 JUDr. Katarína Pramuková ECLI:SK:NSSR:2019:4212207781.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Jany Veselej Zemaníkovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35 910
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/61/2021 Identifikačné číslo spisu: 8716204398 Dátum vydania rozhodnutia: 23.06.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Halušková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8716204398.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Jozefa Kolcu
MENU