Nájdené rozsudky pre výraz: ustanovenia o tarifnej odmene

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
29 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: ustanovenia o tarifnej odmeneurčovacia žalobanáhrada trov súdneho konania
R 112/2014
Právna veta: Ak je predmetom konania žaloba o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávok podľa ust. § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, pre účely určenia výšky súdneho poplatku i pre účely určenia výšky náhrady trov konania ide o konanie, ktorého predmet nemožno oceniť peniazmi. Pri výpočte výšky náhrady trov konania, ktoré pozostávajú z náhrady trov právneho zastúpenia, je potrebné aplikovať ustanovenie § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2MObdoV/ 3/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: V. Z. P. , a. s. , M. , B. , IČO: X. , proti žalovanému: zastúpeného JUDr. F. N. , advokátom, AK F. N. & P., K. , B. , o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky , vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 5Cbi 111/2005, o mimoriadnom dovolaní Generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z
Meritum o 2 263,40 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 2Obdo/7/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: L., zastúpeného advokátskou kanceláriou M., proti žalovanému: Ľ., občan SR, zastúpenému J., v konaní o zaplatenie 2263,40 eur, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave č. k. 21Cob/93/2012-216 zo dňa 02. októbra 2012, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 02. októbra 2012 č. k. 21Cob/93/2012-216 v na
Meritum o určenie dôvodnosti odstúpenia od zmluvy
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Ladislava Górásza v právnej veci žalobcu Ing. J. Z., bývajúceho v Č., proti žalovanému J. Š., bývajúcemu v K., o určenie dôvodnosti odstúpenia od zmluvy, vedenej na Okresnom súde v Čadci pod sp.zn. 7 C 18/2002, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu
Meritum o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o trovy konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalob kyne : Slovenská republika – Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik , Banská Bystrica, Nám. SNP 8, zastúpená JUDr. I. S., advokátkou v K. , proti žalovan ej : R. , zastúpen á JUDr. Š. K. , advokátom v K. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o trovy konania , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 9 C 147/2002, o dovolaní žalob kyne proti uzn
Meritum o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o trovy konania
Najvyšší súd 2 Cdo 466/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne : Slovenská republika – Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, Nám. SNP 8, zastúpená JUDr. I. S., advokátkou v K., proti žalovanej : R., zastúpená JUDr. Š. K., advokátom v K., o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o trovy konania, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 9 C 147/2002, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Kra
Meritum o zaplatenie 2 139,55 Eur s prísl.
Najvyšší súd 1 Obdo 7/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: JUDr. J. K., advokát, J., IČO: X., zast. Mgr. T. D., advokátom, L. proti žalovanému: Ing. Š., K., o zaplatenie 2 139,55 Eur s prísl, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 28.10.2009, č. k. 8 Cob 161/200
Meritum náhradu škody
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4109212124 Dátum vydania rozhodnutia: 19. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4109212124.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Y. M., bývajúcej v D., proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovensk ej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 13, o náhradu škody, vedenom na Okresnom súde Nitr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Cdo/567/2014 1212203985 05. 05. 2016 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2016:1212203985.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Slovenských elektrární, a.s. so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy č. 47, Bratislava, IČO: 35829052, zastúpeného advokátskou kanceláriou Allen & Overy Bratislava, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Eurovea Ce
Meritum o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
Najvyšší súd 3 Cdo 567/ 2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zast úpené ho advokátskou kanceláriou A. , s.r.o., so sídlom v B. , proti odpor kyni Slovensk á republik a, za ktorú koná Ministerstvo hospodárstva S lovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Mierová č. 19, zastúpené advokátskou kanceláriou K. , s. r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o náhradu škody spôsobenej nezákonným roz
MENU