Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047744
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
24.10.2019 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: uvedenie do omylu


Približný počet výsledkov: 110 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: uvedenie do omylu
  • uvedenie nájdené 10425 krát v 6004 dokumentoch
  • do nájdené 379870 krát v 50519 dokumentoch
  • omyl nájdené 7215 krát v 4573 dokumentochPrávna veta: Vo svetle uvedeného možno dospieť k záveru, že rozpor Zmluvy s dobrými mravmi spočíva v neprimeranosti zabezpečovanej pohľadávky k hodnote predmetu zabezpečenia, pretože v dôsledku dojednania neprimeraných zmluvných sankcií za oneskorené plnenie zabezpečovanej pohľadávky dôjde k podstatnému navýšeniu dlžnej pohľadávky. Podľa názoru odvolacieho súdu Zmluva nerešpektuje vyváženosť medzi predmetom zabezpečenia, čo sa týka výšky pohľadávky a jej príslušenstva a predmetom záložnej Zmluvy, ktorá sa dotýka nehnuteľného majetku záložcu v nepochybne ďaleko väčšej hodnote než je výška plnenia, čím sa vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mal za zrejmé, že zo strany navrhovateľa jednoznačne nedošlo (a súčasne nedochádza) k nekalému podnikaniu, ktorého účelom by bolo úmyselné uvedenie do omylu druhého účastníka, nakoľko navrhovateľ umožnil dlžníkovi , aby sa s obsahom Zmluvy a ďalšíc h listín, ktoré podpísal, podrobne oboznámil. Poukázal .
Právna veta: Z ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. jednoznačne vyplýva, že pre splnenie povinnosti v ňom ustanovenej musia byť dodržané oba princípy (princíp oddelenia a princíp rozoznateľnosti), teda vysielaná reklama musí byť nielen rozoznateľná, ale aj oddelená od ostatných zložiek programovej služby, pričom citované ustanovenie presne stanovuje možné spôsoby oddelenia, ktorými vo vysielaní televíznej programovej služby môžu byť zvukovo-obrazové alebo priestorové prostriedky. V nadväznosti na uvedené nemožno priznať úspech ani námietke navrhovateľky, že použitie farebného kruhu obsahujúceho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . z., je ochrana diváka pred možnou zámenou reklamy za vysielanie iných zložiek programovej služby, a teda ochrana diváka pred potenciálnym uvedením do omylu o povahe vysielanej zložky programovej služby. Tento cieľ nebol v predmetnom prípade naplnený, pretože navrhovateľka vysielanie reklamy od ostatných zložiek .
Právna veta: Zákonom č. 262/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“) sa od 1. septembra 2011 preniesla zodpovednosť za včasné zvolenie si obhajcu, resp. za zmenu obhajcu na obvineného. Zákonodarca novelou reagoval na opakujúce sa prípady špekulatívnych výmen obhajcov tesne pred konaním hlavných pojednávaní alebo verejných zasadnutí, čo spôsobovalo neopodstatnené predlžovanie súdnych konaní, príp. odďaľovalo správoplatnenie prvostupňových rozhodnutia a v konečnom dôsledku viedlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . k naplneniu znakov skutkovej podstaty predmetných trestných činov obvineným. Vzhľadom na v ykradnutie vozidla obvineného, mohlo dôjsť k zneužitiu a uvedeniu do omylu inou osobou ako obvineným. Súdy nižšieho stupňa neodôvodnili, na základe akých skutočností založili vinu obvineného, preto dovolaciemu súdu navrhol rozhodnutie .
Právna veta: Z ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. jednoznačne vyplýva, že pre splnenie povinnosti v ňom ustanovenej musia byť dodržané oba princípy (princíp oddelenia a princíp rozoznateľnosti), teda vysielaná reklama musí byť nielen rozoznateľná, ale aj oddelená od ostatných zložiek programovej služby, pričom citované ustanovenie presne stanovuje možné spôsoby oddelenia, ktorými vo vysielaní televíznej programovej služby môžu byť zvukovo-obrazové alebo priestorové prostriedky. V nadväznosti na uvedené nemožno priznať úspech ani námietke navrhovateľky, že použitie farebného kruhu obsahuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .z., je ochrana diváka pred možnou zámenou reklamy za vysielanie iných zložiek programovej služby, a teda ochrana diváka pred potenciálnym uvedením do omylu o povahe vysielanej zložky programovej služby. Tento cieľ nebol v predmetnom prípade naplnený, pretože navrhovateľka vysielanie reklamy od ostatných zložiek .
Právna veta: Podľa § 2 ods. 18 Tr. por. dokazovanie v súdnom konaní riadi súd. Do tohto riadenia patrí aj rozhodovanie o návrhu strán na doplnenie dokazovania. Odmietnutie vykonať dôkaz nie je možné stotožniť s porušením práva na obhajobu. Ide o zákonom predpokladaný postup súdu uvedený napr. v ustanovení § 272 ods. 3 Tr. por. alebo § 274 ods. 1 Tr. por.

Úryvok z textu:
... polovičného príspevku . Pri subvenčnom podvode v zmysle § 225 ods. 1 Tr. zák. sa spôsobenie škody nevyžaduje. Vyžaduje sa ale uvedenie do omylu v otázke splnenia podmienok ustanovených zákonom, resp. iným právnym predpisom, na ktoré je príspevok viazaný. Podmienky vzťahujúce sa na príspevok .
Merito o určenie vlastníckeho práva
... by konala v nejakom omyle, pričom riadne ani nešpecifikovala, v čom mal omyl spočívať. V konaní ani svoje tvrdenie o uvedení do omylu nepreukázala. Kúpna zmluva bola uzavretá riadne, pričom ustanovenie „o odklade návrhu na vklad do katastra“ bolo neurčité a všeobecné. Rovnako .
Merito dovolanie obvineného
... a odôvodnenia bol obvinenému v podstate imputovaný záver, že tento konal v úmysle sa obohatiť na škodu majetku iného jeho uvedením do omylu. Podľa názoru súdov oboch stupňov existencia tohto úmyslu mala byť preukázaná už v dobe uzavretia spomínanej mandátnej zmluvy 14. decembra .
Merito sťažnosť obv.
... k rodinnému domu č. X./11 vo V. v prospech R. B.. Uvedeným konaním boli M. T. a A. T. uvedení do omylu a bola im spôsobená škoda vo výške 1 629 100 Sk, bod 15/ R. B. dňa 11. apríla 2003 v .
Merito odvolanie
... ich vzdelanie, postavenie a funkcie v zamestnaní, v štatutárnych a kontrolných orgánoch, museli poznať zákonný spôsob privatizácie a nemohli byť uvedení do omylu tak ako to tvrdí obžaloba. Ak by bolo pravdivé tvrdenie poškodených a svedka Ing. J. B., došlo by z ich .
Merito odvolania obžalovaných
... spoločností (napr. svedkovia R. T. a T. P. ). Teda v posudzovanej veci nešlo o žiaden súhlas vkladateľov , ale o ich uvedenie do omylu, v dôsledku ktorého potom títo požičali alebo vložili svoje finančné prostriedky do H. a.s. a B. s.r.o .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.