Nájdené rozsudky pre výraz: užívanie spoločnej veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
312 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zaplatenie 1 460,53 € (44 000,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. L. A., bývajúceho v S., proti žalovaným 1/ Ing. J. M., bývajúcemu v B., 2/ Ing. A. M., bývajúcej v N., obaja zastúpení JUDr. L. H., advokátom so sídlom v N., o zaplatenie 1 460,53 Eur (44 000,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 15 C 195/2001, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 13. februára 2008 sp. zn. 4 C
Právna veta: Podľa § 123 OZ vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Podľa § 136 ods. 1 OZ vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Podľa § 137 ods. 1 OZ podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že obsahom vlastníckeho (spoluvlastníckeho) práva, je okrem iného, aj oprávnenie vlastníka vec v medziach zákona užívať. Vec môže byť v spoluvlastníctve aj viacerých osôb, p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. L. A., bývajúceho v S., proti žalovaným 1/ Ing. J. M., bývajúcemu v B., 2/ Ing. A. M., bývajúcej v N., obaja zastúpení JUDr. L. H., advokátom so sídlom v N., o zaplatenie 497,91 Eur (15 000,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 12 C 92/2002, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 13. marca 2008 sp. zn. 9 Co 342/
Meritum o zaplatenie 1 460,53 € (44 000,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. L. A., bývajúceho v S., proti žalovaným 1/ Ing. J. M., bývajúcemu v B., 2/ Ing. A. M., bývajúcej v N., obaja zastúpení JUDr. L. H., advokátom so sídlom v N., o zaplatenie 1 460,53 Eur (44 000,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 15 C 200/98, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 26. júna 2008 sp. zn. 3 Co 373/
Meritum o zaplatenie 1 460,53 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. L. A. , bytom v B., teraz bývajúceho v S. proti žalovaným 1/ Ing. J. M. , bývajúcemu v B.a 2/ Ing. A. M. , bývajúcej v N. o zaplatenie 1 460,53 € s príslušenstvom , ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 15 C 147/99, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 19. marca 2009 sp.zn. 9 Co 207/07, takto r o z h o d o l : Rozsudok
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/30/2021 8220200841 31. mája 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:8220200841.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: F. L., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Q., XXX XX I., prechodne bytom O. XX/XX, XXX XX O., právne zastúpeného JUDr. Matúšom Hribom, advokátom, IČO: 42 246 237, so sídlom Na hradbách 5, 085 01 Bardejov, pr
Meritum 11 527,73 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/115/2017 3814215630 22.08.2018 JUDr. Martin Vladik sudca ECLI:SK:NSSR:2018:3814215630.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne I., bývajúcej v G., zastúpenej A3 advokátskou kanceláriou, s. r. o., Partizánska 25, Trenčín, proti žalovanému G., bývajúcemu v G., o zaplatenie 11 527,73 Eur s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Prievidza pod sp
Meritum 3 360 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5114209699 Dátum vydania rozhodnutia: 11. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5114209699.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne X. G., bývajúcej v Z., zastúpenej JUDr. Marekom Belkom, advokátom so sídlom v Čadci, F. Kráľa č. 1504, proti ža lovanej Ing. X.N., bývajúcej v Z., zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Milan Chovanec, s.r.o., so sí
Meritum 3 222 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/306/2020 7515223156 21.01.2021 JUDr. Gabriela Klenková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7515223156.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Y. A., bývajúceho v P., J. X, zastúpeného JUDr. Michalom Treščákom, ml., advokátom so sídlom v Košiciach, Thurzova 6, proti žalovanému M. B.-L., bývajúcemu v K. X, A. G. E., zastúpenému JUDr. Jozefom Vaškom, advokáto
Meritum uloženie povinnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/123/2020 7617217497 27.10.2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7617217497.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Bc. F. W., bytom Y., Y. XXXX/XX, zastúpeného JUDr. Silviou Kollárovou, advokátkou so sídlom v Levoči, Štúrova 29, proti žalovanej W. W., bytom Y., Y. XXXX/XX, zastúpenej Advokátskou kanceláriou - Ján Buroci, s. r. o., so s
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Cdo/218/2019 1314224177 21. 04. 2021 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:NSSR:2021:1314224177.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ J.. V. V., bývajúceho v C., M. XXXX/XX, 2/ J.. C. V., bývajúceho v C., M. XXXX/XX, obaja zastúpení JUDr. Jozefom Zámožíkom, PhD., advokátom so sídlom v Trnave, Hlavná 31, proti žalovanej Q.. K. Q., bývajúcej v
MENU