Nájdené rozsudky pre výraz: uznanie a výkon rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 147

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
28 dokumentov
20 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum odvolanie odsúdeného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Petra Hatalu v o veci uznania cudzozemského rozhodnutia, týkajúceho sa občana Slovenskej republiky L. V. , t. č. vo výkone trestu odňatia sl obody v Justizanstalt Göllersdorf , prerokoval na neve rejnom zasadnutí v Bratislave 19. augusta 2015 odv olanie odsúdeného L. V. proti rozs ud ku Krajského súdu
Meritum určenie,že žalovaný nemá voči úpadcovi vykonat. pohľadávku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obo/1/2019 6004111965 17. júna 2020 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2020:6004111965.7 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a JUDr. Ivice Čelkovej, v spore žalobkyne JUDr. Ing. Veroniky Puškár Škodovej, PhD., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správkyne
Meritum odvolanie odsúdeného v konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Richarda Bureša a JUDr. Pavla Fa rkaša na neverejnom zasadnutí 21 . apríla 2015, o odvolaní odsúdeného M. M. v konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia , proti rozsu dku Krajského súdu v Trenčíne z 09. decembra 2014, sp. zn. 23 Ntc 5/2014 , takto r o z h o d o l : Podľa § 518 ods. 4 Tr. por. napad
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3018200098 Dátum vydania rozhodnutia: 9. januára 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:3018200098.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského na nev erejnom zasadnutí 09. januára 2019 v trestnej veci odsúdených H. B. a E. S., v konaní o žiadostiach o uzn
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Urto/4/2020 1019200774 15. apríla 2021 JUDr. Peter Hatala sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1019200774.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Štifta v konaní o uznaní a výkone rozhodnutia, ktorým sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody, o odvolaní odsúdeného H. É. K. R.
Meritum uznávaní a výkone rozhodnutí
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1TdoV/3/2019 2016898262 23. apríla 2019 JUDr. Libor Duľa ECLI:SK:NSSR:2019:2016898262.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Štefana Michálika, JUDr. Petra Paludu, JUDr. Františka Moznera a JUDr. Aleny Šiškovej, v trestnej veci obvineného R. D., v konaní o uznaní a výkone rozhodnutia, ktorým bola
Meritum o vymoženie uloženej povinnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: Č. , a. s., R. , IČO: X. , zastúpený advokátom Mgr. Ľ. , L. , proti povinnému: G. , a. s., K. , IČO: X. , zastúpený advokátskou kanceláriou H. , s. r. o., Š., o vymoženie uloženej povinnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 39 Er 1499/2010, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 12. júla 2012, č. k. 20 CoE 77/2011 -2199, takto
MENU