Nájdené rozsudky pre výraz: uznanie a výkon rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 147

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
28 dokumentov
20 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Urto/5/2020 5020010013 21. júla 2020 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5020010013.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 21. júla 2020 v Bratislave, v trestnej veci odsúdeného W. P. v konaní o uznanie a výkon cud
Meritum uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia o peňažnej sankcii
N a j v y š š í s ú d 4 Urto 5 /2016 Slovenskej republiky RO ZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením 4. októbra 2016 v trestnej veci L. K. , v konaní o návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na rozhodnutie o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia o peňažnej sankcii, o odvolaní L
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku o peňažnej sankcii
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Urto/4/2019 3018200360 18. decembra 2019 JUDr. Peter Paluda ECLI:SK:NSSR:2019:3018200360.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci povinnej osoby E. D., na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením rozsudku dňa 18. decembra 2019 v Brati
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku o peňažnej sankcii
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7017200769 Dátum vydania rozhodnutia: 15. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7017200769.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského, na ne verejnom zasadnutí 15. novembra 2017 v trestnej veci X. Z., v konaní o uznaní a výkone rozhodnutia o pe
Meritum odvolanie odsudeneho
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti odsúdenému N. K. pre zločin obchodovania s omamnými látkami podľa § 28a ods . na neverej nom zasadnutí konanom 31 . októbra 2016 v Bratisla ve o odvolaní odsúdeného N. K. proti rozs udku Krajského súdu v Nitrez 2. august a 2016, sp. zn. 1
Meritum odvolanie odsúdenej
N a j v y š š í s ú d 6 Urto 1/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 22 . augusta 2012 v Bratislave , v konaní o uznanie a výkon e rozhodnutia, ktorým bola ul ožená trestná sankcia spojená s odňatím slobody, o odvolan í odsúden ej M. R. proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21 . júna 201 2, sp. zn. 2 Ntc 3
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku o peňažnej sankcii
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Urto/7/2018 7018200560 2. októbra 2019 JUDr. Gabriela Šimonová ECLI:SK:NSSR:2019:7018200560.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského, v trestnej veci odsúdeného T. W. na neverejnom zasadnutí konanom 2. októbra 2019 v Bratislave, v konaní o u
Meritum uznanie cudzozemského rozhodnutia
N a j v y š š í s ú d 3Urto /5/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Aleny Šiškovej vo veci uznania cudzozemského rozhodnutia, týkajúceho sa občana Slovenskej republiky J. K. , prerokoval na neverejnom zasadnutí v Bratislave 4. novembra 2015 odvolanie podané prokurátorkou Krajskej prokuratúry v Prešove proti rozsu dku Krajského súdu v Prešove z 5. a
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Urto/3/2021 4020200481 13. apríla 2021 JUDr. Dana Wänkeová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4020200481.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci proti odsúdenému H. E. pre trestný čin obchodovania s omamnými prostriedkami podľa § 28a ods. 1 druhý
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku o peňažnej sankcii
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Urto/2/2019 7018200916 2. októbra 2019 JUDr. Gabriela Šimonová ECLI:SK:NSSR:2019:7018200916.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí konanom 2. októbra 2019 v Bratislave, v trestnej veci odsúdeného Y. Q. v konaní o u
MENU