Nájdené rozsudky pre výraz: uznanie cudzozemského rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 57

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Urto/3/2021 4020200481 13. apríla 2021 JUDr. Dana Wänkeová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4020200481.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci proti odsúdenému H. E. pre trestný čin obchodovania s omamnými prostriedkami podľa § 28a ods. 1 druhý
Meritum odvolanie ministerky MS SR
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Tatiany Biednikovej vo veci návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na uznanie cudzozemského rozhodnutia, týkajúceho sa občana Slovenskej republiky Ing. J. Z. , prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 18. marca 2010 v Bratislave odvolanie ministerky spravodl ivosti
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Urto/1/2019 7018200097 19. februára 2019 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2019:7018200097.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Patrika Príbelského, PhD. v konaní o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia pre zločin znásilnenia podľa § 1 (1) zákona o sexuálnych trestných čino
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Urto/6/2020 7020200376 28. októbra 2020 JUDr. Dana Wänkeová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7020200376.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci proti odsúdenému F. X. pre prečin neopravného vyrobenia, falšovania a pozmeňovania platobného prostr
Meritum odvolanie odsúdeného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Petra Hatalu v o veci uznania cudzozemského rozhodnutia, týkajúceho sa občana Slovenskej republiky L. V. , t. č. vo výkone trestu odňatia sl obody v Justizanstalt Göllersdorf , prerokoval na neve rejnom zasadnutí v Bratislave 19. augusta 2015 odv olanie odsúdeného L. V. proti rozs ud ku Krajského súdu
Meritum odvolanie odsúdeného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Viliama Dohňanského vo veci uznania cudzozemského rozhodnutia, týkajúceho sa občana Slovenskej republiky M.. J. , t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Justizanstalt Korneuburg, Rakúska republika, prerokoval na neve rejnom zasadnutí v Bratislave 27 . novembra 2012 odvolani e odsúdeného M.. J., kto
Meritum odvolanie odsúdeného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbo vej a sudcov JUDr. Viliama Dohňanského a JUDr. Milana Lipovského vo veci uznania cudzozemského rozhodnutia, týkajúceho sa občana Slovenskej republiky R. M. , rod . K. , prerokoval na neve rejnom zasadnutí v Bratislave 21. novembra 2012 odvolanie odsúdeného R. M. , ktoré podal proti roz sudku Krajského súdu v Bratislave z 9. októbr a 2012, sp.
MENU