Nájdené rozsudky pre výraz: uznesenie súdu prvého stupňa o vyrubení súdneho poplatku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu tých procesných práv, ktoré účastníkom občianskeho súdneho konania procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Judikatúra najvyššieho súdu dospela k záveru, že o odňatie možnosti pred súdom konať ide tiež vtedy, ak súd zastaví konanie z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku, i keď pre taký postup neboli dané procesné predpoklady (viď R 50/1997). O tento prípad ale v preskúmavanej veci nejde - v danom prípade nebolo konanie zastavené ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/332/2014 7613210869 21.04.2015 JUDr. Rudolf Čirč ECLI:SK:NSSR:2015:7613210869.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Lawyer Partners a.s., IČO: 35 944 471, so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 1
Meritum o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 6Cdo /809 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právn ej veci žalob kyne P. , s.r.o. , so sídlom v B. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát F., proti žalovanej S., za ktorú koná M. , so sídlom v B. , o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 7C/317/2012, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 13. máj
Meritum o zrušenie rozhodcovského rozsudku s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Cdo 793/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ A., bývajúcej v B. a 2/ Ľ., bývajúceho v B., zastúpených JUDr. E., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanej R., so sídlom v K., zastúpenej JUDr. G., advokátom so sídlom v K., o zrušenie rozhodcovského rozsudku s prísl., vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 16 C 290/2012, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 12. júna 2014 sp. zn. 2 Co
Meritum o zrušenie rozhodcovského rozsudku s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Cdo 479/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ A., bývajúcej v B. a 2/ Ľ., bývajúceho v B., zastúpených JUDr. E., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanej R., so sídlom v K., zastúpenej JUDr. G., advokátom so sídlom v K., o zrušenie rozhodcovského rozsudku s prísl., vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 16 C 290/2012, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 12. júna 2014 sp. zn. 2 Co
Meritum náhradu škody spôsobenú nesprávnym úradným postupom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/5/2015 1112227059 03.06.2015 JUDr. Ladislav Górász sudca ECLI:SK:NSSR:2015:1112227059.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. O., bývajúceho v N. zastúpeného Advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners, s.r.o., so sídlom Radlinského 2, Bratislava, za ktorú koná konateľ a advokát JUDr. Daniel Futej, CSc., proti odporkyni Slovenskej r
Meritum náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR Cdo 7Cdo/114/2016 23.06.2016 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2016:1111244500.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Z. Q., bytom R., zastúpenej Advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners, s.r.o., IČO: 35 955 341, so sídlom Radlinského 2, Bratislava, za ktorú koná konateľ a advokát JUDr. Daniel Futej, CSc ., proti odporkyni Slovenskej
Meritum o zaplatenie 410 806,45 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. V. I. – A. , D. , G. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. E. Š., advokátom v B. , P., proti žalovanému: S. – M.. P. S., D. , B. , o zaplatenie 410 806,45 e ur s príslušenstvom, vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 4Cb/12/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Najvyš šieho súdu Slovenskej republiky č. k. 6Obo/125/2009 -448 zo 16. decembra 2009 , právoplatného 5.
Meritum o zaplatenie 540,06 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 163/2009 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne G., a.s., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej Mgr. D. S., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému J. Š., naposledy bývajúcemu v Ž., zastúpenému ustanovenou opatrovníčkou H. M., zamestnankyňou Okresného súdu Žilina, o zaplatenie 540,06 € (16 270 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 16 C 23/2007, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6612216203 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6612216203.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kancelá riou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, v mene ktorej koná ako konateľ
MENU