Nájdené rozsudky pre výraz: vedľajšie účastníctvo v exekučnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
193 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Táto motivácia je daná buď právnym záujmom vedľajšieho účastníka na takomto výsledku konania, o ktorý ide spravidla vtedy, ak rozhodnutím bude vo svojich dôsledkoch dotknuté jeho p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 EMCdo 1 /2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej EOS KSI Slovensko, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Údernícka 5, zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, v mene ktorej koná ako konateľ advokát Mgr. Tomáš Kušnír, proti povinným 1/ J. P. , bývajúcemu v B. a 2/ T. P. , bývajúcej v B. , o vy moženie 9 356,65 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Ba
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V exekučnom konaní vedenom podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov je vedľajšie účastníctvo pojmovo vylúčené.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného J., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. L., advokátom v K., proti povinnému D., so sídlom v K., o vymoženie 2 347 200 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 4 Er 390/2007, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 28. februára 2008 sp. zn. r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Účastníkom nepriznáva náhradu trov dovolac
Merito veci o vymoženie 1 346,68 EUR s prísl.
Najvyšší súd 6 Cdo 211 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávne nej BENCONT INVESTMENTS , s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Astrová č. 2/A, IČO: 36 432 105 , zast úpenej Advokátskou kanceláriou Máčaj a Novák, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Karpatská č. 18, v mene ktorej vykonáva advokáciu ako kona teľ advokát JUDr. Jozef Novák, proti povinn ému P. J., bývajúce mu v N. , o vymoženie 1 346 ,68 EUR s prísl. , vedenej na
Merito veci o vymoženie 1 346,68 EUR s prísl.
Najvyšší súd 6 Cdo 211/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Astrová č. 2/A, IČO: 36 432 105, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Máčaj a Novák, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Karpatská č. 18, v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát JUDr. Jozef Novák,
Merito veci o vymoženie 2 347 200 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Cdo 106/2008 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného J., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. L., advokátom v K., proti povinnému D., so sídlom v K., o vymoženie 2 347 200 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 4 Er 390/2007, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 28. február
Merito veci o zaplatenie 2 038,68 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 3MOber/2/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného: E., s. r. o., so sídlom P., IČO: X., zast. T., s. r. o., so sídlom P., IČO: X., proti povinnému: J., nar. X., bytom B., za účasti vedľajšieho účastníka na strane povinného Z., so sídlom V., IČO: X., zast. JUDr. A., advokátom, so sídlom N., o vymožen
Merito veci o vymoženie 1 892,05 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 ECdo 154/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B., proti povinnému I. P., bývajúcemu v B., o vymoženie 1 892,05 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 1 Er 597/2005, o dovolaní oprávnenej proti
Merito veci o zastavení exekúcie
Najvyšší súd 2 ECdo 115/2013 Slovenskej republiky 2 CoE 27/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B., proti povinnému M. J., bývajúcemu v S., o zastavení exekúcie, vedenej na Okresnom súde Sk
Merito veci o vymoženie 576,- € s príslušenstvom
Najvyšší súd 8 ECdo 85/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, IČO: 36 864 421, proti povinnej M. P., bývajúcej v S.,
Merito veci o vymoženie 424,21 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 8 ECdo 14/2014 Slovenskej republiky 8 CoE 7/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej advokátskou kanceláriou F.., so sídlom v B., IČO: X., proti povinnej M., bývajúcej v B., o vymoženie 424,21 €
MENU