Nájdené rozsudky pre výraz: viazanosť dovolacieho súdu zisteným skutkovým stavom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na viacerých osobách je možné sa dopustiť aj trestného činu krádeže, a to napriek tomu, že takýto trestný čin (krádeže) nie je spáchaný proti životu, zdraviu jednotlivých osôb a nepredstavuje ani zásah do ich telesnej integrity. (...) Totiž individuálnym objektom trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona je ochrana vlastníckeho vzťahu k určitým veciam, legálnej držby veci a faktickej dispozície s vecou. Predmetom útoku je vec patriaca nositeľovi týchto vzťahov dotknutých protiprávnym zásahom páchateľa, vo vzťahu ku ktorému sú hmotné predmety útoku cudzou vecou. Ak je taký čin spácha ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/49/2019 1616010510 29. októbra 2019 JUDr. Alena Šišková ECLI:SK:NSSR:2019:1616010510.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej, v trestnej veci obvinenej H. F. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo
Kľúčové slová: akcesorické spoluvlastníctvovlastnícke právo k bytupráva k pozemku
R 16/2018
Právna veta: V dôsledku akcesorickej povahy spoluvlastníctva pozemku zastavaného bytovým domom, ktoré je nerozlučne spojené s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v tomto dome, nemôže byť spoluvlastníctvo pozemku samostatne zaťažené zriadením exekučného záložného práva.

Úryvok z textu:
1. Žalobou podanou na Okresnom súde Bratislava II 13. 4. 2010 sa žalobkyňa domáhala voči žalovanej vylúčenia svojho spoluvlastníckeho podielu oveľkosti 62717/2647529 na pozemkoch, zapísaných v katastri nehnuteľností pre kat. úz. X. na liste vlastníctva č. X ako parcela č. 1240/228 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 213 m2 a parcela č. 1225/81 – ostatné plochy vo výmere 37 m2 (ďalej len „pozemky“ alebo „označené pozemky“ alebo „predmetné pozemky“), z exekúcií vedených súdnym exekútorom JUDr.
Právna veta: Vychádzajúc z ustanovenia § 272 ods. 3 Trestného poriadku obvinený je síce v rámci práva na obhajobu oprávnený navrhovať dôkazy a určitý dôkaz aj sám zabezpečiť, je ale na úvahe orgánov činných v trestnom konaní a súdu, ktoré z dôkazov vykoná, respektíve zabezpečí. V rámci práva na obhajobu v konaní pred súdom je povinnosťou súdu zaoberať sa každým dôkazným návrhom a najneskôr pred meritórnym rozhodnutím tomuto návrhu buď vyhovieť, alebo ho odmietnuť, alebo rozhodnúť, že sa ďalšie dôkazy vykonávať nebudú (primerane rozhodnutie najvyššieho súdu publikované v Zbierke pod číslom 116/2014). Súd vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/31/2021 8316010767 18. mája 2021 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8316010767.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej na neverejnom zasadnutí konanom 18. mája 2021 v Bratislave v trestnej veci obvineného O. S., pre prečin podvodu podľa § 221
Meritum dovolanie obv.
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo V 3/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej , JUDr. Štefana Harabina, JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí konanom dňa 16. júla 2015 v Bratislave v trestne j veci obvineného M. B. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a pod porovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné , vedenej na Špecializ
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 17 /201 7 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Patrika Príbelského , PhD. a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci obvinen ého F. T. pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Tr. zák. , vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp. zn. 1T/ 56/201 2, na neverejnom zasadnutí dňa 30 . mája 2017 v Bratislave, o dovolan
Meritum § 156/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/17/2019 3714010453 20. augusta 2019 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2019:3714010453.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Aleny Šiškovej, v trestnej veci obvineného A. D. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák., vedenej na Okresnom súde Považská B
Meritum § 364/1a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/23/2019 3716010227 21. augusta 2019 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2019:3716010227.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Aleny Šiškovej, v trestnej veci obvinených T. W. a spol., pre prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1, písm. a) Tr. zák. v spolupáchateľstve podľa
Meritum § 326/1c Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/37/2019 4416010031 21. augusta 2019 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2019:4416010031.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Dany Wänkeovej,v trestnej veci obvineného Mgr. P. M. pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. c) Tr. zák., v
Meritum § 172/1a,d, 2e Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/47/2016 2512010741 15. októbra 2019 JUDr. Pavol Farkaš predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2019:2512010741.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej na neverejnom zasadnutí konanom dňa 15. októbra 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného V. G. B. alias Z. J.
MENU