Nájdené rozsudky pre výraz: vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 479

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

132 dokumentov
1911 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum vylúčenie vecí zo súpisu majetku konkurznej podstaty
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obo/8/2020 1015200715 24. júna 2021 JUDr. Katarína Pramuková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1015200715.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Gabriely Mederovej a Mgr. Soni Pekarčíkovej v spore žalobcu: I. W., nar. XX. L. XXXX, bytom F. (podnikajúci pod obchodným menom Ivan Hinca Aut
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžrk/9/2020 1016200197 22. 06. 2021 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:NSSR:2021:1016200197.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a z členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD., a JUDr. Igora Belka, v právnej veci sťažovateľky (predtým žalobkyne): Poľnohospodárska Pôda s
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Obo/3/2020 1006202398 27. 05. 2021 JUDr. Lenka Praženková ECLI:SK:NSSR:2021:1006202398.11 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lenky Praženkovej, a členiek senátu JUDr. Gabriely Mederovej a JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD., v spore žalobcu PETRODOM trade, s.r.o. Mikulášska 1, Bratislava, IČO: 35 767 090 proti ža
Meritum neplatnosť kúpnej zmluvy a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/98/2020 1306225257 27. mája 2021 JUDr. Gabriela Klenková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1306225257.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I.. C. T., bývajúceho v O., T. XXX/XX, zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária MARCEL BIZNÁR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 31, IČO: 36 868 221, proti žalovaným 1/ W.. J.. I. D., bývajúcemu v B
Meritum vydanie hnuteľných vecí
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/105/2020 1117205963 27. mája 2021 Mgr. Soňa Pekarčíková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1117205963.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Mgr. Ladislav Barát, so sídlom Školská 3, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu: BIO SEMAG, s. r. o., Na Hrebienku 40, 811 02 Bratislava, IČO: 36 858 943, zastúpeného JUDr. Eduardom Vetern
Meritum ochranu pred nezákonným zásahom orgánu VS
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Sžk/30/2018 1015201358 26. mája 2021 JUDr. Katarína Benczová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1015201358.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľ 1): SVOJBYT, so sídlom Kuklovská 19, 841 04 Bratislava, IČO: 31 801 609, právne zastúpený: Okenica Šula & Co. s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 866 512, proti
Právna veta: Pri predmetnom konštatovaní veľký senát obchodnoprávneho kolégia poukazuje na to, že právna úprava de lege lata neumožňuje nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka vo všeobecnosti, ale len v prípade taxatívne upravených výnimiek. Vyvodenie ochrany dobromyseľného nadobúdateľa zo strany súdu rozhodujúceho v civilnom sporovom konaní pritom nie je možné ani s poukazom na materiálnu publicitu katastra nehnuteľností, keďže katastrálny zákon priamo pripúšťa spochybnenie hodnovernosti údajov zapísaných v katastri nehnuteľností preukázaním opaku, čo znamená, že osoba, ktorá je ako vlastník zapísa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1VObdo/2/2020 2108207113 27. apríla 2021 JUDr. Katarína Pramuková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:2108207113.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte obchodnoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Beáty Miničovej, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Gabriely Mederovej, JUDr. Ivany Izakovičov
Meritum stavebné konanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžk/35/2019 2018200320 13. apríla 2021 JUDr. Nora Halmová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2018200320.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Moniky Valašikovej PhD:, v právnej veci žalobcu: Euromax Logistic, s.r.o., Dlhá 58, Bratislava - mestská časť Čunovo, právne zast
Meritum katastrálne veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžrk/4/2019 4016200952 25. marca 2021 JUDr. Jana Hatalová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:4016200952.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zuzany Mališovej, v právnej veci žalobcu: Poľnohospodárska Pôda s.r.o., IČO: 44 138 369, Sibírska
Meritum katastrálne veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Sžrk/1/2019 4016200672 24. marca 2021 JUDr. Katarína Benczová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4016200672.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Pavla Naďa a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobkyne: Poľnohospodárska Pôda s.r.o., so sídlom Sibírska 55, 831 02 Bratislava, IČO: 44
MENU