Nájdené rozsudky pre výraz: vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 627

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

138 dokumentov
2005 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum uplatnenie predkupného práva pri prevode nehnuteľnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/194/2020 6618202767 23.03.2022 JUDr. Gabriela Klenková sudca ECLI:SK:NSSR:2022:6618202767.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu J. J., bývajúceho v U. P. Z., J. XXXX/XXX, zastúpeného JUDr. Bronislavou Garajovou, advokátkou so sídlom v Poltári, Železničná 291, proti žalovaným 1/ M. J., bývajúcemu v Z. H., I.. J. W. XXX/X, 2/ D. J., bývajúcemu
Meritum zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/178/2019 7613234489 28.02.2022 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2022:7613234489.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1.) N. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. zastúpenej JUDr. Ladislavom Zátorským, advokátom so sídlom Štefánikovo nám. č. 5, Spišská Nová Ves, 2.) Z. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. proti žalovanej: A. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 2Sžrk/5/2020 5018200188 24. 02. 2022 JUDr. Jana Hatalová ECLI:SK:NSSSR:2022:5018200188.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Mariána Fečíka (sudca spravodajca) a JUDr. Kataríny Cangárovej, PhD., LL.M v právn
Meritum určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/172/2021 1516202311 23.02.2022 JUDr. Erika Šobichová sudca ECLI:SK:NSSR:2022:1516202311.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Poľnohospodárska Pôda s.r.o., so sídlom Bratislava, Sibírska 55, IČO: 44 138 369, zastúpený: Advokátska kancelária LawService, s. r. o., so sídlom Zvolen, Stráž 223, IČO: 36 861 723, proti žalovaným: 1) L. I., nar. XX
Meritum vydanie knihového práva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/334/2021 8118215891 31.01.2022 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2022:8118215891.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: W. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XX, O., právne zastúpeného JUDr. Františkom Komkom, advokátom so sídlom Hlavná 27, Prešov proti žalovaným: 1.) K. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. H. XX, O., 2.) B. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom
Meritum vylúčenie vecí zo súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1ObdoV/2/2021 1010201420 02.12.2021 JUDr. Beáta Miničová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1010201420.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: 1/ W. F. a žalobkyne 2/ R. F., obaja bytom D., obaja zastúpení advokátskou kanceláriou BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 36 833 533, proti žalovanému Mgr. Petrovi
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Obo/13/2020 1013202227 30. 11. 2021 JUDr. Ivana Nemčeková ECLI:SK:NSSR:2021:1013202227.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivany Nemčekovej a členiek senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a JUDr. Lenky Praženkovej, v spore žalobcu CORPORA, a.s., Záhradnícka 68, Bratislava, IČO: 3
Meritum § 221/1, 3c, 4a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5To/4/2021 9515100237 25.11.2021 JUDr. Peter Hatala sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9515100237.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Štifta, v trestnej veci obžalovaného C. C. W. N. S. B. W. Y. M., pre obzvlášť závažný zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c), ods. 4 pís
Meritum nahradenie prejavu vôle na uzavretí KZ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/192/2021 6117254423 24.11.2021 JUDr. Nora Halmová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6117254423.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu F.. K. S., bývajúceho v G. G., N. Č.. XXXX/X, zastúpeného Mg. Alenou Gregorovou, advokátkou so sídlom v Banskej Bystrici, Horná 54, proti žalovanému S. I., bývajúcemu v G. G., Z. Č.. XXXX/XX, zastúpeného advokátom JUDr. Ľ
Meritum určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/96/2020 1507209952 24.11.2021 JUDr. Jana Hullová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1507209952.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne I. Y., rodenej C., narodenej XX.XX.XXXX, prechodne bytom U., zastúpenej advokátom JUDr. Jánom Čarnogurským, so sídlom Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava, proti žalovanej l/ W. G., narodenej XX.XX.XXXX, bytom Z., D., ža
MENU