Nájdené rozsudky pre výraz: vlastnoručný závet

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
38 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Závet- podpis
Právna veta: Dátum podpísania závetu musí byť pod následkom jeho neplatnosti uvedený priamo v závete (na začiatku alebo na konci závetu), ktorý sa má dovŕšiť podpisom závetcu, a v prípade závetu podľa § 476b Občianskeho zákonníka aj podpismi svedkov, resp. iba podpismi svedkov (§ 476c Občianskeho zákonníka.) Ustanoveniu § 476 ods. 2 Občianskeho zákonníka nezodpovedá, ak dátum podpísania závetu obsahuje iba osvedčovacia doložka notára alebo iného úradu oprávneného osvedčovať pravosť podpisu na listinách.

Úryvok z textu:
Okresný súd Spišská Nová Ves rozsudkom z 22. decembra 2000, č. k. 5 C 814/00-34, určil, že závet zriadený 4. marca 1998 poručiteľom J. L. nar. 28. decembra 1913, zomr. 20. novembra 1998, je platný. Svoje rozhodnutie založil na zistení, že predmetný závet poručiteľ nenapísal síce vlastnou rukou, ale ho vlastnou rukou podpísal a pred svedkami súčasne prítomnými pri podpisovaní závetu výslovne prejavil, že závet obsahuje jeho poslednú vôľu. Okresný súd potom uzavrel, že sporný závet vyhovuje po
Právna veta: Pre sporové konanie, začaté na základe návrhu podaného odkázanými dedičmi (§ 175k ods. 2 O.s.p.), treba považovať všetkých účastníkov konania v dedičstve za nerozlučných spoločníkov v zmysle ustanovenia § 91 ods. 2 O.s.p., a to ako na strane navrhovateľov, tak i na strane odporcov (R 65/2003). Procesným dôsledkom nerozlučného spoločenstva je, že a) rozhodnutie sa týka všetkých spoločníkov (s rovnakým výsledkom), b) práva a povinnosti spoločníkov sú nerozlučné, c) procesné dôsledky rozhodnutia sa týkajú všetkých spoločníkov, čoho dôsledkom je aj to, že procesný úkon niektorého zo spoločn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : J. P., bytom C., proti odporcom : 1/ F. P., bytom S., 2/ A. N., bytom C., 3/ M. K., bytom L., 4/ A. P., bytom C. a 5/ M. P., bytom C., odporcovia 1/, 2/, 3/ a 5/ zastúpení JUDr. J. R., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v S., o určenie neplatnosti závetu, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp.zn. 3 C 956/1995, o dovolaní odporcov 1/, 2/, 3/ a
Meritum určenie neplatnosti závetu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/121/2018 7206222624 20. júna 2019 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2019:7206222624.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ I. T., bytom v T., 2/ B. S. T., bytom v XX S. XXXX, 3/ N. I., bytom v XX/XX-XX D., XXXX G. a 4/ R. T., bytom v T., proti žalovanému S. X., bytom v T., zastúpenému Advokátskou kanceláriou J & J Partners, so sídlom v Košiciac
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľky: I. P., bytom Š., zastúpená advokátkou JUDr. E. F., Advokátska kancelária v B., proti odporcovi: O.P.Ú. v D. S., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu odporcu zo dňa 11. januára 2007 č. D/2007
MENU