Nájdené rozsudky pre výraz: volebná korupcia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 336a ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. j) Tr. zák. sa prečinu volebnej korupcie dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby volil alebo hlasoval určitým spôsobom, pričom čin spácha závažnejším spôsobom konania, a to na viacerých osobách. Objektom trestného činu volebnej korupcie je záujem na riadnom výkone volebného práva, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2TdoV/11/2018 9517100022 8. júna 2020 JUDr. Alena Šišková ECLI:SK:NSSR:2020:9517100022.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Petra Hatalu, JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci obvineného Ing. F. F. a spol. pre prečin volebnej korupcie podľa § 336a od
Právna veta: Súd po podaní obžaloby rozhoduje spor medzi obžalobou a obhajobou podľa pravidiel kontradiktórneho procesu – objasňovanie (v zmysle zistenia skutkového stavu veci) je doménou orgánov činných v trestnom konaní podľa § 2 ods. 10 Trestného poriadku. Preto samotné priznanie obžalovaného nemôže byť poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písm. n/ Trestného zákona. Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. l/ Trestného zákona predpokladá okrem priznania sa páchateľa aj úprimné oľutovanie trestného činu. Či k takému oľutovaniu došlo, je potrebné posúdiť podľa konkrétnych okolností prípadu, vrátane procesný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a/ zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“), na základe pôvodného podnetu predsedu trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Nitre a ďalších sprievodných podnetov z iných súdov, zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia
Meritum § 336a /1a, 3a Tr. zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9517100218 Dátum vydania rozhodnutia: 14. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9517100218.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Františka Moznera na neverejnom zasadn utí konanom dňa 13. novembra 2017 v Bratislave v trestnej veci obvineného Q. P., pre prečin volebnej ko
Meritum § 336a/1a, 3a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/9/2019 9519100061 23. februára 2021 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9519100061.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudkýň JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej v trestnej veci proti obžalovanému D. M. pre prečin volebnej korupcie podľa § 336a ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) Tres
Meritum odvolania prokurátora ÚŠP GP SR a obžalovaných
N a j v y š š í s ú d 3 To 3/201 5 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a členov senátu JUDr . Pavla Farkaša a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obžalovaného Š. F. a spol . pre prečin volebnej korupcie podľa § 336a o ds. 2 písm. a/ Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona na verejnom zasadnutí konanom 15. apríla 2015 v Bratislave, prerokov al odvolan
Meritum § 336a/1a, 3a Tr. zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9517100022 Dátum vydania rozhodnutia: 20. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9517100022.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., v trestn ej veci proti obžalovanému Ing. F. F. a spol. pre prečin volebnej korupcie podľa § 336a ods. 1 písm. a), o
Meritum § 189/1 Tr. zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2215010459 Dátum vydania rozhodnutia: 22. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2215010459.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., v trestnej v eci obvineného W. U., pre zločin vydierania podľa § 189 ods. 1 Tr. zák., vedenej na Okresnom súde Dunajs
Meritum § 336a/2a Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9518100065 Dátum vydania rozhodnutia: 7. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Hatala Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9518100065.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného A. G. a spol. pre prečin volebnej korupcie podľa § 336a ods. 2 písm. a) Tr. zák., na neverejnom zasadnutí konanom
Meritum spor o príslušnosť
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Štefana Harabina , na neverejnom zasadnutí konanom dňa 25 . apríla 2017 v Bratislave , v trestnej veci proti obvinenému P. K. , vedenej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pod sp. zn. PK – 1 T 6 /2017 a na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 7 T 162/2015 , pre trestný čin skrátenia dane a poistn
MENU