SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vrátenie daňového preplatku


Približný počet výsledkov: 59 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vrátenie daňového preplatku
  • vratenie nájdené 17678 krát v 6931 dokumentoch
  • danovy nájdené 127725 krát v 4747 dokumentoch
  • preplatok nájdené 2135 krát v 499 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 12 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 119 dokumentov


Merito § 50 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb.
... -Bač z 10. apríla 2007 , ktorým správca dane oznámil žalobcovi ako daňovému subjektu, že mu nebol povinný vydať rozhodnutie o vrátení daňového preplatku za zdaňovacie obdobie január - júl 1999, podľa § 63 ods.4 zák.č. 511/1992 Zb., ani rozhodnutie o vrátení .
Merito námietka podľa § 50 zákona č. 511/1992 Zb.
... z pridanej hod noty a bol vyvolaný Oznámením Daňového úradu Košice I žalobcovi, že mu nebol povinný vydať rozhodnutie o vrátení daňového preplatku podľa § 63 ods. 4 zákona č. 511/1992 Z b. ani rozhodnutie o vrátení nadmerného odpočtu podľa § 23 .
Merito zákoné podmienky na uplatnenie § 35b ods. 5 a ods. 6 zákona o správe daní, sankčný úrok, neoprávnené zadržiavané finančné prostriedky daňového subjektu. Splatnosť DPH podľa zákona o DPH č. 289/1995 Z. z., právoplatnosť a vykonanteľnosť rozhodnutí o dodato
... dane zmenil v označení právnej formy žalobcu, pričom ponechal nezmenený výrok vo vzťahu k nepriznaniu úroku za oneskorené vrátenie daňového preplatku pozostávajúceho z neoprávnene zadržiavaných peňažných prostriedkov žalobcu na nadmernom odpočte dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2002 ... č. 694/230/78349/09/KopM z 21.07.2009, ktorým správca dane nepriznal žalobcovi úrok za oneskorené vrátenie daňového preplatku podľa § 63 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o .
Merito o zaplatenie 183 925,41 eur s príslušenstvom
... , ktorý je kompetentný o vrátení preplatku rozhodovať. Žalobca podal 15. decembra 2005 a 23. decembra 2005 správcovi dane žiadosť o vrátenie daňového preplatku. To, že o nej správca dane nerozhodol resp. nevydal ho navonok v písomnej forme ( ak by žiadosti v plnom rozsahu ... . č. 563/2009 Z. z o správe daní ( § 1 a §2 ). Do kompetencie správcu dane patrí aj rozhodovanie o vrátení daňového preplatku ( § 63 ods. 4 zák. č. 551/1992 resp. § 23 zák. č. 289/1995 Z. z. ). Keďže daňová pohľadávka .
Merito daňové konanie - zastavenie konania
... prvostupňového správneho rozhodnutia v rámci správneho konania druhostupňovým správnym orgánom. Nemožno ho preto stotožňovať s konaním o návrhu žalobcu na vrátenie daňového preplatku, ktoré je upravené osobitne v § 63 zák. č. 511/1992 Zb. V danom prípade bolo povinnosťou daňového orgánu sa .
Merito vrátenie sankčného úroku
... nebránilo správcovi d ane, aby žiadosť daňového subjektu o vrátenie sankčného úroku v danom prípade posudzoval i ako žiadosť o vrátenie daňového preplatku v zmysle ust. § 63 ods. 6 zák ona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“ Ako vyplýva z .
Merito § 39 ods. 3, § 44 ods. 5, § 45 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
... v znení účinnom k 31.12.2011 a k nepožiada daňový subjekt, ktorého daňová povinnosť už úplne zanikla , o vrátenie daňového preplatku do troch rokov od konca roku, v ktorom nadobudol právoplatnosť posledný platobný výmer na daň, na ktorej je preplatok, nárok ... 9712301/5/2528830/2012 zo dňa 12.09 .201 2 potvrdené . Týmto prvostupňovým rozhodnutím nebolo vyhovené žiadosti žalobcu o vrátenie daňového preplatku na dani z príjmov fyzických osôb za rok 1998 v sume 2.096 € a vrátenia preplatku na penále na dani .
Merito Potvrdzujúce
... , ak správca dane vráti daňový preplatok po lehote ustanovenej v odseku 2, je povinný v lehote do 15 dní od vrátenia daňového preplatku rozhodnúť o priznaní úroku zo sumy daňového preplatku. Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky .
Merito Potvrdzujúce
... predpisov (ďalej v texte rozsudku len „ZKR“). Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty postupoval správne, pokiaľ nevyhovel žiadosti žalobcu o vrátenie daňového preplatku na DPH za zdaňovacie obdobie marec 2010 vo výške 122,45 €, ale uvedený preplatok použil v súlade s § 63 .
Merito Potvrdzujúce
... inak, predávajúci neboli oprávnení požadovať náhradu škody (§ 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Tým, že žalobca požaduje vrátenie daňového preplatku, keďže považuje zaplatenú zmluvnú pokutu za prijatie náhrady škody alebo prijatú náhradu nemajetkovej ujmy, je jeho konanie účelové, ... republiky (ďalej len najvyšší súd) zistil, že žalobca žiadosťou zo dňa 23.07.2010 požiadal žalovaného o vrátenie daňového preplatku vo výške 29.374,24 €, keďže v riadnom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.