Nájdené rozsudky pre výraz: vrátenie poplatku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 73

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
228 dokumentov
22 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Súd nesprávne posúdil, že súdny poplatok mal byť zaplatený žalobcom podaním žaloby, hoci z dikcie položky 10. písm. e/ sadzobníka súdnych poplatkov vyplývalo, že žalobcovi by vznikla povinnosť zaplatiť súdny poplatok iba v prípade, ak by súd meritórne konal o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu a postupom žalovaného ako ústredného orgánu štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Nakoľko súd meritórne vo veci nekonal a nerozhodol, nebol dôvod ani na zaplatenie súdneho poplatku podľa položky 10 písm. e/ sadzobníka súdnych poplatkov a preto mal súd predmetný súdny poplatok, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/2/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. Ľ. B., bytom Č. H. č. X., X. K., proti žalovanému: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné nám. č. 13, 814 90 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu č. 15248/2006-41/2 zo dňa 3. októbra 2006, o odvolan
Kľúčové slová: poplatok za vznesenie námietky zaujatostivrátenie poplatku
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd v prvom rade poukazuje na legálny výklad zákonodarcu, podľa ktorého k opätovnému zavedeniu poplatku za vznesenie námietky zaujatosti uskutočnenému zákonom č. 621/2005 Z. z. došlo v snahe zabrániť zneužívaniu tohto inštitútu. Poplatok za vznesenie námietky zaujatosti má mať povahu kaucie, teda poplatníkovi sa vráti, ak námietku zaujatosti podal odôvodnene (za tým účelom došlo predmetným zákonom aj k novelizácii § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov). Účelom zavedenia poplatku za vznesenie námietky zaujatosti tak bolo zamedzeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 19XCdo/220/2016 Identifikačné číslo spisu: 6912212682 Dátum vydania rozhodnutia: 14.02.2017 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6912212682.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd v prvom rade poukazuje na legálny výklad zákonodarcu, podľa ktorého k opätovnému zavedeniu poplatku za vznesenie námietky zaujatosti uskutočnenému zákonom č. 621/2005 Z.z. došlo v snahe zabrániť zneužívaniu tohto inštitútu. Poplatok za vznesenie námietky zaujatosti má mať povahu kaucie, teda poplatníkovi sa vráti, ak námietku zaujatosti podal odôvodnene (za tým účelom došlo predmetným zákonom aj k novelizácii § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov). Účelom zavedenia poplatku za vznesenie námietky zaujatosti tak bolo zamedzenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 27XCdo/75/2016 Identifikačné číslo spisu: 3212204692 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Judita Kokolevská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:3212204692.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd v prvom rade poukazuje na legálny výklad zákonodarcu, podľa ktorého k opätovnému zavedeniu poplatku za vznesenie námietky zaujatosti uskutočnenému zákonom č. 621/2005 Z. z. došlo v snahe zabrániť zneužívaniu tohto inštitútu. Poplatok za vznesenie námietky zaujatosti má mať povahu kaucie, teda poplatníkovi sa vráti, ak námietku zaujatosti podal odôvodnene (za tým účelom došlo predmetným zákonom aj k novelizácii § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov). Účelom zavedenia poplatku za vznesenie námietky zaujatosti tak bolo zamedzeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 28XCdo/263/2016 Identifikačné číslo spisu: 1512223876 Dátum vydania rozhodnutia: 25.01.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1512223876.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Prib
Kľúčové slová: vrátenie poplatkupovinnosť zaplatiť súdny poplatok
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Poplatok by mal mať povahu kaucie, ktorá by sa mala poplatníkovi vrátiť, ak námietku podal odôvodnene. Takéto obmedzenie je podľa najvyššieho súdu primerané a prispieva aj k zachovaniu iného ústavou zaručeného práva, a to práva na prerokovanie veci v primeranej lehote. Daný poplatok za námietku sa navyše v prípade jej oprávnenosti účastníkovi konania podľa § 11 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov vráti. Otázkou vzťahu medzi právom na prístup k súdu a povinnosťou zaplatiť súdny poplatok sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 26XCdo/28/2015 Identifikačné číslo spisu: 6412213267 Dátum vydania rozhodnutia: 27.07.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6412213267.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribin
Kľúčové slová: vrátenie poplatkupoplatok za námietku zaujatosti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd v prvom rade poukazuje na legálny výklad zákonodarcu, podľa ktorého k opätovnému zavedeniu poplatku za vznesenie námietky zaujatosti uskutočnenému zákonom č. 621/2005 Z. z. došlo v snahe zabrániť zneužívaniu tohto inštitútu. Poplatok za vznesenie námietky zaujatosti má mať povahu kaucie, teda poplatníkovi sa vráti, ak námietku zaujatosti podal odôvodnene (za tým účelom došlo predmetným zákonom aj k novelizácii § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov). Účelom zavedenia poplatku za vznesenie námietky zaujatosti tak bolo zamedzeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 28XCdo/261/2016 Identifikačné číslo spisu: 6912212695 Dátum vydania rozhodnutia: 07.12.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:6912212695.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, I
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Podľa ust. § 11 ods. 3 prvej vety zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch), poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, sa vráti, ak sa konanie zastavilo alebo, ak sa návrh vzal späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie. Podľa ust. § 11 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch, okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1%, najmenej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo/113/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. – P., a. s., M., P., IČO: X., proti žalovanej: A. P. – A., B., o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky vo výške 2 843,42 Eur, o späťvzatí žaloby zo dňa 21. októbra 2010, takto rozhodol: Späťv
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia ak sa zaplatil vyšší poplatok, ako sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti, ak prevyšuje sumu 50,-Sk. Podľa ods. 4 veta prvá citovaného ustanovenia zákona okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1%, najmenej však 200,-Sk. Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. ak je sadzba poplatku ustanovená ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Sžo 42/2008 Slovenskej republiky 2 Sžo 51/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. J. V., zastúpeného JUDr. J. G., advokátom, proti žalovanému : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky, Krajský dopravný inšpektorát v Žiline, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č.k. 20 S 17/2007-44 zo dňa 24. januára 2008, a uzneseni
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: V ustanovení § 11 zákona o súdnych poplatkoch sú upravené jednotlivé prípady vrátenia súdnych poplatkov, ako aj podmienky vrátenia. Zo systematického zaradenia ustanovenia § 11 a § 13 zákona je zrejmé, že § 13 zákona, zaradený v časti „Konanie“, sa vzťahuje na všetky prípady konania o vrátení súdnych poplatkov, ktoré sú upravené v ustanovení § 11, okrem prípadov, ak navrhovateľ vzal návrh na začatie konania, odvolania alebo dovolania späť pred prvým pojednávaním. Preto pri skončení konania schválením súdneho zmieru môže súd rozhodnúť o vrátení súdneho poplatku do troch rokov od konca kalendárn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 118/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. I., so sídlom X., registrovaná v Registri obchodných spoločností C. pod reg. č. H., zastúpeného Advokátskou kanceláriou S., s.r.o., so sídlom K.B., IČO: X. proti žalovanému: Ing. A.M.D., zastúpeného JUDr. E., advokátkou so sídlom R.B., o zaplatenie zmenkovej sumy 203 261,76 Eur (6 123 464 Sk) s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Pokiaľ odvolateľka vo svojom odvolaní (doplnení odvolania) vytýka súdu, že jej nebol vrátený zaplatený súdny poplatok, odvolací súd poukazuje na tú skutočnosť, že o vrátení, resp. nevrátení súdneho poplatku súd prvého stupňa vo výroku uznesenia nerozhodol. Svoje rozhodnutie o nevrátení súdneho poplatku uvádza iba v odôvodnení rozhodnutia. Preto otázka týkajúca sa súdneho poplatku nemohla byť predmetom preskúmania v odvolacom konaní. Bude preto potrebné o vrátení, resp. nevrátení súdneho poplatku rozhodnúť. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na ust. § 13 ods. 3 a § 11 ods. 4 Zákona č. 7 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B., L., X., zast. Ing. Bc. J.S., L., X., proti žalovanému v 1. rade: Ing. Ľ.H., T., X., zast. JUDr. M.Š., CSc., advokátom, N., X., v 2. rade: Ing. G.H., S., X., v 3. rade: K., T., X., IČO: X., zast. J., advokátom, P., X., o zaplatenie 5 040 000,– Sk, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 2 Cb 104/2003-100 zo dňa 5. marca 2008, takto r o z h o d
MENU