Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecne obmedzenie premlčacej doby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
9 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum vymoženie 489 175,65 Kč a 324 107,02 Sk (10 758,38,38 €)
Najvyšší súd 2 MCdo 11/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného V., a. s. , so sídlom v O. , Č.R. , proti povinnému T. A., a. s. , so sídlom v M. , pre vymoženie 489 175,62 Kč a 324 107,02 Sk ( 10 758,38 €) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Malacky pod sp. zn. 23 Er 1033/2008 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Malacky z 2. júna 2009 sp. zn. 23 Er
Meritum o určenie neexistencie právneho dôvodu a výšky pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobkyne: JUDr. D. B., P. X., T., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu S.aT.s., štátny podnik v likvidácii, R., IČO: X. proti žalovanému: S. K. Š., a.s., T. X., Š., IČO: X., zastúpeného advokátkou JUDr. E S., T. X., Š., o určenie neexistencie
Meritum o určenie pohľadávky v sume 66 752 Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobkyne: JUDr. D. B., P.X., T., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu S. T. S, štátny podnik v likvidácii, R., IČO: X. zastúpenej advokátkou JUDr. D. V., P.X., T. proti žalovanému: E. V., s.r.o., S. n., V., Česká republika, IČO: X., zastúpeného a
Meritum ochrana vlastníkeho práva k nehnuteľnosti
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Milana Deáka a sudkýň JUDr. Jany Bajánkovej a JUDr. Viery Petríkovej , v právne j veci žalobc ov 1/ M . C., bývajúceho v B. a 2/ J. C. , bývajúceho vo V. , zastúpených JUDr. J . K., advokátom v M ., proti žalovaným 1/ M. , so sídlom v B. , IČO: X a 2/ S., so sídlom v P., IČO: X, o ochranu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Michalovce p
Meritum zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: Ing. Juraj Kútik – obchodná firma , IČO : 14 419 963, so sídlom Bakossova 18, 974 01 Banská Bystrica, právne zastúpený: Lion Law partners, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Horná 32, 974 01 Ba
MENU