Nájdené rozsudky pre výraz: vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

216 dokumentov
17 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon sťažovateľovi na ochranu jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných právnych predpisov, neznamená samotné podanie posledného z nich oprávnenou osobou, ale až rozhodnutie o ňom príslušným orgánom.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. júna 2005 predbežne prerokoval sťažnosť P. S., bytom B., ktorou namietal porušenie jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 3 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 11 C 247/91 v spojení s postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 17 Co 438/00 a postupom Najvy
Kľúčové slová: pôsobnosť prokuratúryčl. 46 ods. 2 Ústavy SR
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd. Určitým aplikačným problémom sa v prejednávanej veci môže javiť tá skutočnosť, že prokuratúra pri podávaní žaloby podľa § 35 ods. 1 O.s.p. nevystupuje na ochranu svojich práv dotknutých rozhodnutím napadnutým protestom. Nakoľko však základnou náplňou pôsobno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Trnava so sídlom Dolné Bašty č. l, 917 44 Trnava, proti žalovanému: Mesto Senica – Mestská polícia Senica , Štefánikova č. 1408/56, 905 01 Senica, za účasti: J., bytom D. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, na odvolanie žalobcu proti uz neseniu Krajského súdu v Trnave z 2. decembra 2010 č. k. 14S/ 96 /2009 -59 , takto r o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/1/2018 1015200505 12. 12. 2018 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2018:1015200505.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: H., bytom R., H., zastúpený: Mgr. Martin Zátopek, advokát, so sídlom Galvaniho 7/D, Bratislava, proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti ro
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžz/2/2012 9012010045 13.06.2012 JUDr. Alena Poláčková ECLI:SK:NSSR:2012:9012010045.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: M. T. U., nar. XX.X.XXXX., štátna príslušnosť B., t. č. Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Humennom, zastúpeného: Advokátska kancelária Škamla, s.r.o., Makovického 15, Žilina proti odp
Meritum pokuta podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. f/ zák. č. 564/1991 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Trnava so sídlom Dolné Bašty č.l, 917 44 Trnava, proti žalovanému: Mesto Senica – Mestská polícia Senica , Štefánikova č. 14 08/56, 905 01 Senica, za účasti : M. , bytom B. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z o 4. novembra 20 10 č. k. 14S/ 99/2009 -60 , takto r o
Meritum pokuta podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. f/ zák. č. 564/1991 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Trnava so sídlom Dolné Bašty č. l, 917 44 Trnava, proti žalovanému: Mesto Senica – Mestská polícia Senica , Štefánikova č. 1408/56, 905 01 Senica, za účasti zákonných dedičov po poručiteľovi Š. (zomr. X. ), naposledy bytom R. , 1/ M. , bytom R. , 2/ J., M. , 3/ Š.Š. , Š., 4/ P., M. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, na odvolan
Meritum pokuta § 4 a § 3 ods. 1 písm. f zák. č. 564/1991 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Trnava so sídlom Dolné Bašty č. l, 917 44 Trnava, proti žalovanému: Mesto Senica – Mestská polícia Senica , Štefánikova č. 1408/56, 905 01 Senica, za účasti: J., bytom K. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 4. novembra 2010 č. k. 14S/88/2009 -64, takto r o z h o
Meritum pokuta uložená podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. f zák. č. 564/1991 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Trnava so sídlom Dolné Bašty č. l, 917 44 Trnava, proti žalovanému: Mesto Senica – Mestská polícia Senica , Štefánikova č. 1408/56, 905 01 Senica, za účasti: R. , bytom M. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 4. novembra 2010 č. k. 14S/ 92 /2009 -62, takto r o z
Meritum pokuta § 4 a § 3 ods. 1 písm. f/ zák. č. 564/1991 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Trnava so sídlom Dolné Bašty č. l, 917 44 Trnava, proti žalovanému: Mesto Senica – Mestská polícia Senica , Štefánikova č. 1408/56, 905 01 Senica, za účasti: M. , bytom L. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 2. decembra 2010 č. k. 14S/ 98/2009 -59 , takto r o z h
Meritum pokuta § 4 a § 3 ods. 1 písm. f/ zák. č. 564/1991 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Trnava so sídlom Dolné Bašty č. l, 917 44 Trnava, proti žalovanému: Mesto Senica – Mestská polícia Senica , Štefánikova č. 1408/56, 905 01 Senica, za účasti: Ľ. , bytom S., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z o 4. novembra 2010 č. k. 14S/ 103 /2009 - 59 , takto r o
MENU