Nájdené rozsudky pre výraz: vydanie rozhodnutia vylúčenou osobou

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.

Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa názoru krajského súdu vydanie rozhodnutia vylúčeným zamestnancom je procesnou vadou, ktorá môže mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia, z ktorých dôvodov v danom prípade došlo k zásadnému pochybeniu správnych orgánov, keď sa v súlade so zákonnou úpravou nevysporiadali so vznesenou námietkou s poukazom na zákonné znenie ust. § 125 ods. 1, 2 zákona o štátnej službe a ust. §§ 9 až 12 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Správny poriadok).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: Ing. Z., bytom T., zastúpená advokátom JUDr. R., Advokátska kancelária v T., proti žalovaným: 1/ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Župná námestie č. 5 - 6, Bratislava, 2/ Úrad práce, sociálnyc
Meritum verejné obstarávanie, vylúčenie z užšej súťaže
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf /114 /2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalob cov v 1. rade Kapsch Telematic Services SK , s.r.o. so sídlom Karadžičova 8, City Bussiness Center, Bratislava , v 2. rade Kapsch TrafficCom SK Construction & Realization, s. r.o, so sídlo
MENU