Nájdené rozsudky pre výraz: vyhlásenie konkurzu na majetok žalovaného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
409 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak žalobca vezme žalobu späť skôr než začalo pojednávanie, súd rozhodne o zastavení konania aj v prípade, že konanie bolo prerušené v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok žalovaného.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a rozhodol o náhrade trov konania. Rozhodol tak potom, čo žalobca vzal žalobu späť, pretože žalovaný pohľadávku zaplatil. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie správca konkurznej podstaty žalovaného a žiadal, aby napadnuté uznesenie bolo zrušené a konanie prerušené, prípadne aby výrok o trovách konania bol zmenený s tým, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. V odvolaní uviedol, že uznesením Krajského súdu v Bratisla
Právna veta: Ako už dovolací súd vyššie uviedol, právna otázka položená dovolateľom v dovolaní musí byť zásadná (určujúca) pre rozhodnutie vo veci, čo znamená, že práve od jej vyriešenia záviselo rozhodnutie súdu v spore. Dovolateľom položená právna otázka uvedené kritérium nespĺňa a jej formulácia opomína základné závery rozhodujúce pre právne úvahy odvolacieho súdu. Pre záver o tom, že ide o právnu otázku kľúčovú pre rozhodnutie vo veci samej a pre posúdenie prípustnosti dovolania, nie je rozhodujúci subjektívny názor sporovej strany, že daná právna otázka môže byť pre ňu rozhodujúca, ale významný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Obdo/77/2019 5114236944 15. 04. 2020 JUDr. Ivana Nemčeková ECLI:SK:NSSR:2020:5114236944.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: G-TERM Slovensko, s. r. o., so sídlom Na Bystričku 16, 036 01 Martin, IČO: 36 811 491, zastúpeného advokátkou: JUDr. Lívia Jančeková, so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 811 491, proti žalovanému: I &
Meritum o určenie poradia pohľadávky
Najvyšší súd 6 Obo 137/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu: O. B. proti žalovanému: JUDr. J. B., R., P., správca konkurznej podstaty úpadcu P., B., IČO: X., zastúpeného JUDr. A.F. - advokátom so sídlom AK M.N., o určenie poradia pohľadávky, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Kr
Meritum 10 002,46 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/2/2019 7112207914 17. apríla 2019 JUDr. Miroslava Janečkova ECLI:SK:NSSR:2019:7112207914.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne SNAPCORE a. s., Václavské náměstí 846/1, Praha, Česká republika, IČO: 046 16 251, zastúpenej advokátkou JUDr. Ľudmilou Jurčovou, Michalská 9, Bratislava proti žalovaným 1/ DREVOSS, s.r.o. v likvidácii, Moyzesova 36
Meritum 4 171,54 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6713210430 Dátum vydania rozhodnutia: 22. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6713210430.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982, zast. Advokátska kancelária Patajová Pataj, s.r.o., so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 867 519 proti ž
Meritum 4 171,54 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6713210430 Dátum vydania rozhodnutia: 22. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6713210430.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982, zast. Advokátska kancelária Patajová Pataj, s.r.o., so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 867 519 proti ž
Meritum zaplatenie sumy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: C. H., s. r. o., J., X. P., Česká republika, IČO: X., zastúpeného JUDr. M. J., advokátom, M., X. Bratislava, proti žalovanému: V., M., štátny podnik, O. M., X. M., IČO: X., zastúpeného JUDr. A. T., advokátom, F., 040 01 Košice, o zaplatenie 8 952 230 CZK a 48 820,21 USD s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 29. apríla 2008 č. k. 4 Cbm/2/
Meritum 9 000 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/33/2020 7119205650 14. októbra 2020 JUDr. Jana Hullová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7119205650.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu R.. C. V., nar. XX.XX.XXXX, V. XX, XXX XX, F., zastúpeného Advokátskou kanceláriou Kašuba spol. s r.o., so sídlom Horná 41, P.O.Box 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 859 095, proti žalovanému U. V., nar. XX.XX.XXX
Meritum o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd -167 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E., s. r. o., K., zastúpeného Mgr. M.Š., M., proti žalovaným 1/ JUDr. E.V., Z., správcovi konkurznej podstaty úpadcu E., a. s., 2/ Mgr. M.Š., B., zastúpenému JUDr. I.C., advokátom, advokátska kancelária, S., o určenie pravosti pohľadávky, ktorá sa vedie na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 8 Cbi 167/2006, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenske
MENU