Nájdené rozsudky pre výraz: výkon časti trestu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
8 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Z ustanovenia § 372 Tr. por. o podmienkach dovolania okrem iného vyplýva, že oprávnené osoby teda i obvinený vyjmúc ministra spravodlivosti Slovenskej republiky môže podať dovolanie len vtedy, ak využili svoje zákonné právo, podať riadny opravný prostriedok a o ňom bolo rozhodnuté. V prejednávanej veci obvinený ani iné oprávnené osoby odvolanie proti rozsudku okresného súdu nepodali, preto sa stal právoplatným na súde prvého stupňa. Za toho stavu, keď obvinený nesplnil jednu z formálnych podmienok dovolania uvedenú v § 372 Tr. por., dovolací súd na neverejnom zasadnutí podľa § 382 písm. d/ Tr. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 28. januára 2014 v trestnej veci proti obvinenému S. K. vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 2T 213/2009, o dovolaní obvineného podanom prostredníctv om obhajcu proti rozsudku okresného súdu z 9. júla 2010 takto r o z h o d o l : Podľa § 382 písm.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Vo vzťahu k posúdeniu splnenia materiálnych podmienok podmienečného prepustenia odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody súd skúma, či u odsúdeného došlo k polepšeniu, teda či prebehol proces vnútornej premeny jeho osobnosti oprávňujúci „nádej", že v budúcnosti povedie riadny život, v rámci čoho musí zvážiť aj závažnosť a povahu trestných činov, ktorých sa vykonávaný trest týka, plnenie si povinností vo výkone trestu odňatia slobody. Polepšenie je vývojový proces vnútornej premeny páchateľovej osobnosti, ktorý sa navonok prejavuje v jeho správaní. Dobré správanie odsúdeného vo výkone tres ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Urtos/7/2022 Identifikačné číslo spisu: 7022200490 Dátum vydania rozhodnutia: 25.01.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Martina Zeleňaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:7022200490.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martiny Zeleňakovej a sudcov JUD
Merito veci staznost zadrzanej osoby
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí 27. mája 2008 v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti zadržanej osoby J. M. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. apríla 2008, sp. zn. 3 Ntc 2/08, rozhodol t a k t o : Podľa § 509 ods. 5 Tr. por. sťažnosť zadržaného J. M. s
Merito veci staznost zadrzanej osoby
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Tost 2/2008 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí 27. mája 2008 v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti zadržanej osoby J. M. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1
Merito veci dovolanie obvineného
Najvyšší súd 4 Tdo 4/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 28. januára 2014 v trestnej veci proti obvinenému S. K. vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 2T 213/2009, o dovolan
Merito veci podmienečné prepustenie z VTOS
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Urtos/7/2020 4020200369 19. novembra 2020 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4020200369.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej, v trestnej veci odsúdeného M. A., v konaní o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody vykonávaného na
Merito veci uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Urto/1/2020 Identifikačné číslo spisu: 2019010048 Dátum vydania rozhodnutia: 06.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Hatala Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:2019010048.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Petra Szaba a
MENU