Nájdené rozsudky pre výraz: výkon inej zárobkovej činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
67 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Výpoveď je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Je jednostranným adresovaným právnym úkonom, ktorý nadobúda právne účinky doručením druhému účastníkovi bez ohľadu na jeho vôľu. Právne účinky doručenia výpovede nastanú aj vtedy, ak ju zamestnanec odmietne prijať ( § 38 ods. 4 druhá veta Zákonníka práce ). Oprávnenými subjektmi dať výpoveď sú zamestnávateľ i zamestnanec. Na základe výpovede sa pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby ustanovenej v § 62. Výpoveď musí spĺňať hmotnoprávne podmienky ku ktorým patrí : - prejav vôle účastníka smerujúci k rozviazaniu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. N. B., advokátkou v K., proti žalovanej S., so sídlom v N., IČO : X., zastúpenej Mgr. J. K., advokátom v K., o určenie neplatností výpovedí, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 10 C/95/2005, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 4. júla 2007 sp. zn. 5 Co/226/2006, takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajské
Právna veta: Ak z hypotézy právnej normy § 49 ods. 1 vyplýva podmienka, že o dieťa sa musí starať poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, z uvedeného priamo vyplýva, že sa o dieťa nemôže starať iná fyzická alebo právnická osoba. V spojení s § 2 písm. a/ tohto zákona potom musí tento poistenec v dôsledku tohto prevzatia mať aj stratu alebo zníženie príjmu zo zárobkovej činnosti. Iná osoba, napr. matka dieťaťa alebo jeho stará matka, sú z tejto starostlivosti vylúčené. Výklad, ktorý zaujal sťažovateľ v kasačnej sťažnosti, naopak, rozširuje neprimeraným spôsobom hypotézu tejto právnej normy, keď pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžsk/117/2020 8019200617 28. apríla 2021 JUDr. Viera Nevedelová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8019200617.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Jany Martinčekovej a JUDr. Aleny Adamovej v právnej veci žalobcu: U. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. Č.. XXX, X. Š., právne zastúpený JUDr. Ing
Meritum Dane
Právna veta: Sféra daní patrí do okruhu „politických otázok“, vo vzťahu ku ktorým treba rešpektovať vyššiu mieru autonómie zákonodarcu, čo sa musí prejaviť v intenzite (rozsahu), vecnom zameraní a metodike ústavného prieskumu. Územná samospráva je jedna zo základných demokratických hodnôt, ktorej ústavodarca garantuje privilegovanú ochranu (čl. 127a Ústavy Slovenskej republiky, ďalej len „ústava“). Štátny dozor nad výkonom územnej samosprávy je zverený orgánom súdneho typu, teda orgánom, ktorých nezávislosť je výslovne deklarovaná ústavou a ústavou aj garantovaná. Inštitucionálny model súdnej kontrol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 22. januára 2014 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza (sudca spravodajca) a Rudolfa Tkáčika o návrhu skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených advokátom Mgr. Š. J., K., na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 9Sžsk/65/2020 6019200190 15. 12. 2021 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSSR:2021:6019200190.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členov senátu JUDr. Michala Matulníka, PhD. a JUDr. Jany Martinčekovej, v právnej veci žalobcu: E. J., D. Q., H. XX
Meritum uložení pokuty vo výške 600 eur
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2014200797 Dátum vydania rozhodnutia: 15. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2014200797.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a Mgr. Petra Melichera v právn ej veci žalobcu: TEMIS SECURITY, s.r.o., so sídlom Bratislavská cesta 17/26, Galanta, zastúpeného advok
Meritum materské
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/72/2020 8019200386 26. mája 2021 JUDr. Alena Adamcová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8019200386.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: T.. M. M., nar. XX. A. XXXX, bytom O. XXXX/XX, O., právne zastúpeného M
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 1Asan/26/2020 4019200192 22. 06. 2022 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSSR:2022:4019200192.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a z členiek senátu Mgr. Kristíny Babiakovej a JUDr. Zuzany Šabovej, PhD. (sudkyňa spravodajkyňa) v právnej veci žalob
Meritum materské
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/8/2020 3019200248 26.05.2021 JUDr. Alena Adamcová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:3019200248.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Ľ. L., nar. XX. B. XXXX, bytom T. XX, J., právne zast. Advokátskou kancelár
Meritum o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. P. , bývajúcej v P., zast úpenej Mgr. M. M. , advokátkou so sídlom v P., proti žalovanej C. C. , s.r.o. , so sídlom v P., zast úpenej Advo kátskou kanceláriou M. a spol. , s.r.o. so sídlom v B. , o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 16 C 49/2005, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v
MENU