Nájdené rozsudky pre výraz: vykonávanie dôkazov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 491

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

219 dokumentov
1877 dokumentov
57 dokumentov
32 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o návrhu na určenie povinnosti prenajímateľovi odstrániť závady a iné
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : J. F., bývajúci v B., zastúpený JUDr. P. K., advokátom v B., proti žalovanému : S., so sídlom v Ž., o návrhu na určenie povinnosti prenajímateľovi odstrániť závady a iné, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 7 C 398/2002, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 7. novembra 2007 sp. zn. 12 Co 280/2007, t a k t o : Z
Meritum dopravný priestupok - § 79 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej, v právnej veci žalobcu: M. M., zastúpeného advokátom JUDr. J. K., proti odporcovi: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRP-84-2/DI- SPRAV-2007 zo dňa 25. októbra 2007
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a členov sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí v Bratislave 22. apríla 2009 v trestnej veci obvineného A. P. pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 242 ods. 1, ods. 2 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.), vedenej na Okresnom súde v Považskej Bystrici, pod sp. zn. 2T 134/05,
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci obvineného B. Š. , pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zákona účinného do 1. januára 2006, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom dňa 14. mája 2009 v Bratislave dovolanie obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline zo dňa 4. decembra 2007, s
Meritum dovolanie obvinených
Najvyšší súd 1 Tdo V 9/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Juraja Majchráka, JUDr. Jozefa Kanderu, JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Milana Lipovského, v trestnej veci proti obvinenému Ing. M. K. a spol., vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. Z – 2 1 T 36/90, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom dňa Ing. F. Č., Ing. P. B., S. D. a J. L., zastúpení advokátom JUDr. A. B.
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí v Bratislave 22. júla 2009 v trestnej veci obvineného M. B. pre pokus zločinu znásilnenia podľa § 14 ods. 1, § 199 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. vedenej na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou pod sp. zn. 1T 223/06, o dovolaní, ktoré podal obvinený prostr
Meritum o určenie, že pohľadávka patrí do dedičstva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v R., zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v T., proti žalovaným 1/ M. a 2/ A., obom bývajúcim v B. a zastúpeným Mgr. J., advokátkou so sídlom v B., o určenie, že pohľadávka patrí do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 23 C 22/1999, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 28. mája 2008 sp. zn. 4 Co 220/2006
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Piovartsyho na neverejnom zasadnutí v Bratislave 16. septembra 2009 v trestnej veci obvineného F. K. pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. vedenej na Okresnom súde v Považskej Bystrici pod sp. zn. 2T 51/2008, o dovolaní, ktoré podal obvinený prostredníctvom svojho o
Meritum správna sankcia, neodôvodnená výška pokuty, odňatie možnosti konať pred súdom, plná jurisdikcia správneho súdu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti K., v.o.s., so sídlom T., zastúpenej JUDr. V., advokátom A., s.r.o., so sídlom v B, N., proti žalovanému Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozská č. 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/1060/1/2004 zo 14. augusta 2006, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k.
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 33 /2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Piovartsyho na neverejnom zasadnutí v Bratislave 7. októbra 2009 v trestnej veci obvineného Z. K. pre trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 18 7 ods. 1 písm. b/, písm. d/ zákona č. 140/19
MENU