Nájdené rozsudky pre výraz: vykonávanie dôkazov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 508

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

222 dokumentov
4078 dokumentov
57 dokumentov
32 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/51/2018 8017200062 25. 09. 2019 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2019:8017200062.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Rei
Meritum § 348/1d Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/76/2019 2214010215 23. februára 2021 JUDr. Martin Piovartsy sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2214010215.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci obvineného J. W. pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Tre
Meritum § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
N a j v y š š í s ú d 8Sž/ 8/201 5-42 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zlože nom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eleny Kováčovej , v právnej veci navrhovateľ ky : MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava, IČO: 00 618 322, právne zastúpená Advokátskou kanceláriou Bugala -Ďurček, s.r.o. , Miletičova 5 /B, Bratislava, proti odporkyni: Rada p
Meritum § 237/1, 4a Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9516100169 Dátum vydania rozhodnutia: 26. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9516100169.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Šiškovej a členov senátu JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Bargela v trestne j veci obžalovaného J. P. pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku po
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7014201109 Dátum vydania rozhodnutia: 18. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7014201109.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eri ky Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: Marian Podracki - MAPO, s miestom podnikania v Turni nad Bodvou,
Meritum dovolanie obvinených
Najvyšší súd 1 Tdo V 9/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Juraja Majchráka, JUDr. Jozefa Kanderu, JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Milana Lipovského, v trestnej veci proti obvinenému Ing. M. K. a spol., vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. Z – 2 1 T 36/90, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom dňa Ing. F. Č., Ing. P. B., S. D. a J. L., zastúpení advokátom JUDr. A. B.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Tdo/23/2020 3117011904 30. 03. 2021 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2021:3117011904.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Martiny Zeleňakovej a JUDr. Aleny Šiškovej, v trestnej veci obvineného F. V. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a
Meritum zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti § 4 ods. 3
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci žalobkyne : Vranovská nemocnica, n.o. , IČO: 37 887 068 , so sídlom M. R. Štefánika č. 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou, zast.: JUDr. Máriom Keletim , advokát om, so sídlom advokátskej
Meritum § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Violy Takáč ove, PhD a JUDr. Ľubici Filovej v právnej veci navrhovateľ a: MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava, IČO: 00 618 322, právne zastúpená Advokátskou kanceláriou Bugala -Ďurček, s.r.o. Miletičova 5 /B, Br atislava, proti odporkyni: Rada pre vysielanie a
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 4 Tdo 56 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina v trestnej veci obvineného M. Z. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držani a a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. a), b), c), d), ods. 2 písm. c) Tr. zák. a iné, o dovolan í obvin
MENU