Nájdené rozsudky pre výraz: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Trestný poriadok (zákon č. 303/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z.), účinný od 1. januára 2006, v prechodnom ustanove­ ní § 567 ods. 2 zakotvuje povinnosť aplikovať tento zákon na prípa­ dy podaných návrhov na obnovu konania, o ktorých sa ešte neko­ nalo alebo nebolo do jeho účinnosti o návrhu na povolenie obnovy konania právoplatne rozhodnuté za predpokladu, že je to pre obvi­ neného priaznivejšie. Priaznivejšiu úpravu obnovy konania podľa § 567 ods. 2 Trestné­ ho poriadku nemožno zužovať len na porovnanie samotných pod­ mienok obnovy konania podľa § 278 Trestného poriadku v znení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky citovaným uznesením na základe oznámenej námietky zaujatosti predsedom senátu Krajského súdu v Trnave Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR 6/2006 7 52. Rozhodnutia a stanoviská vo veciach trestných J U D r . P . S. rozhodol, že menovaný je vylúčený z vykonávania úkonov trest­ ného konania v trestnej veci odsúdeného M. V., vedenej na tomto súde pod sp. zn. 1 Ntok V2005. Z odôvodnenia: • Na základe návrhu odsúdeného M. V. z 2. novembra 2005 sa vedie na
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 2Tdo 48 /201 2 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 4. septembra 201 2 v Bratislave , v senáte zloženom z pr edsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci proti obvinenému M. B. , pre trestný čin útoku na verejného činiteľa podľa § 156 ods. 1 písm. b/ Tr. zák. v znení účinnom do 1. januára 2006, o dovolaní obvineného M. B. proti uzneseniu Kra
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8715010307 Dátum vydania rozhodnutia: 24. septembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8715010307.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, v tre stnej veci obvineného R. K. pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm.
Meritum dovolanie obv.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudco v JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 29. mája 2012 v trestnej veci obvineného Ľ. U. , pre zločin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zák. a iné o dovolaní obvineného podaného prostredníctvom obhajcu JUDr. P. J. proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 19. marca 2009, sp. zn. 3 To 1
Meritum § 188/1, 2b,d Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2116010166 Dátum vydania rozhodnutia: 24. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2116010166.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika, sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského na neve rejnom zasadnutí konanom 24. októbra 2018 v Bratislave, v trestnej veci obvineného Mgr. J. Y. pre zločin
Meritum dovolanie obv.
Najvyšší súd 2 Tdo V 12 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predse du JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Gabriely Šimonovej, Viliama Dohňanského, JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Hatalu na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením 22. augusta 2016 v Bratislave , v trestnej veci obvineného I. Š. pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1 , 2 Tr. zák. v znení účin
MENU