Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie sudcov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2427

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1267 dokumentov
23925 dokumentov
11 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Nc/4/2021 1109240062 22. 04. 2021 JUDr. Lubor Šebo ECLI:SK:NSSR:2021:1109240062.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Rapid life životná poisťovňa, a.s. v konkurze, so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, IČO: 31 690 904, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Národná banka Slovenska, so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaša 1,
Meritum stavebné konanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Ndz/1/2021 1020200881 13. apríla 2021 JUDr. Jana Hatalová predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1020200881.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1. Ing. I. R.V., bytom U. XX, XXX XX Q., 2/ Ing. arch. D. Č., bytom C. XX, XXX XX Q. 3/ Mgr. L. B., PhD., bytom C. X, XXX XX Q.-D., 4/ Mgr. C. G., bytom U. X, XXX XX Q., všetci zastúpení spoločnosť
Meritum 48 000 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/6/2021 1215226454 30. marca 2021 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1215226454.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: AK MS s.r.o., so sídlom Galandova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 237 767, proti žalovanému: INFORAMA a.s., so sídlom Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava, IČO: 35 729 864, zast. advokátom JUDr. Ľubomírom Schweighofer
Meritum náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1XObdo/60/2020 1312214210 24. marca 2021 JUDr. Miroslava Janečková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1312214210.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Brat
Meritum § 200/1, 2d Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/45/2020 7218010575 16. marca 2021 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7218010575.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej na neverejnom zasadnutí 16. marca 2021 v Bratislave v trestnej veci obvineného Y. M. a spol., pre zločin sexuálneho násilia pod
Meritum 1 115 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Nc/2/2021 8118207166 10. marca 2021 JUDr. Marián Sluk sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8118207166.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Z. Č., bývajúceho v H. XX, proti žalovanej J. Y. G., G..M..B.., so sídlom v H., C. X, IČO: XX XXX XXX, zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 36 613 843, o 1 11
Meritum zmenu rozhodnutia o osobnej starost. mal. dieťaťa
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Nc/3/2021 8818203464 10. marca 2021 JUDr. Martin Holič sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8818203464.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, vo veci starostlivosti súdu o maloletého I. Š.X., narodeného XX. R.S. XXXX, bývajúceho u matky, zastúpeného kolí
Meritum zmenu úpravy styku s mal. dieťaťom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Nc/2/2021 8820200443 9. marca 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:8820200443.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletého F. Š., narodeného XX. O. XXXX, bývajúceho vo Y. X. V., Z. XXX/XX, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, Námestie slobody č. 5,
Meritum ochranu osobnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Nc/2/2021 1117206351 3. marca 2021 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1117206351.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne P.. T. X. M., bývajúcej v B., Q. XX, zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Škriečkom, so sídlom v Bratislave, Zámocká 18, proti žalovanému P.. T. B., bývajúcemu v B., F. B. X, zastúpenému advokátkou Mgr. Miroslavou Ficovou, s
Meritum rozvod manželstva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Nc/3/2021 8719204555 25. februára 2021 JUDr. Mario Dubaň sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8719204555.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci navrhovateľky X.. F. D., rod. A., bývajúcej v Q., W. XX, právne zastúpenej JUDr. Miroslavou Slovinskou, advokátkou, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 13, proti manželovi, ktorý návrh na rozvod manželstva nep
MENU