Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 185

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
159 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 249/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: A., spol. s r.o., B., IČO: X. zast. JUDr. J. F., advokátom, Advokátska kancelária M. , proti žalovanému: JUDr. Š., správca konkurznej podstaty úpadcu D., a.s., M., IČO: X., zast. JUDr. M. P., advokátom, Advokátska kancelár
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1ObdoV/12 /2010 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A.A., s. r. o., B., M. 1, zastúpeného advokátkou JUDr. A. C., N. č. X., Z., proti žalovanej JUDr. D. G., K. 1, M., správkyni konkurznej podstaty úpadcu G. J.-J., B. X., Ž., IČO: X., za účasti vedľajšieho účastníka M.. H., a. s., B., P. č. X., IČO: X., o vylúčenie vec
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 59/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu JUDr. Petra Dukesa a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: Z., spol. s r. o., IČO: X., zast. advokátom JUDr. O
Merito veci o vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd 6 Obo 111/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: K., s.r.o., N., H., IČO: X., zast. JUDr. Ľ.K., advokátkou so sídlom U., H. proti žalovanému: Ing. D.K., K. - SKP úpadcu L., s.r.o., L., IČO: X., zast. JUDr. I.S., advokátkou so sídlom H., K., o vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 10. septembra 2009, č. k. 4 Cbi 2/2008-82, takto r o z h
Merito veci o vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd 6 Obo 51/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1/ Z.A., rod J., N.S., 2/ J.Z., rod. A., M.S., 3/ Ing. D.M., rod. A., N.L., 4/ P.A., R.S., 5/ A.P., rod. A., N.S., 6/ E. A., rod. A., S.Z., 7/ J.Š., rod A., U.B., 8/ J.A., V.S., 9/ Ing. J.A., H.S., 10/ Z.T., H.S., 11/ F.S., R.B., 12/ E.D., S.S., 13/ K.B., E.P.Č., 14/ V.V:, Ľ.N., 15/ M.B., H.Ž., zastúpených JUDr. J.F., advokátom so sídlom L.B. proti žalovanému: J
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd 5Obo /18/200 9 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Kataríny Pramukovej, v právnej veci žalobcu : S., B. , proti žalovanému: JUDr. J. G. , Č. , správca konkurznej podstaty úpadcu P., so sídlom P., IČO: X., zast. JUDr. N. K. , advokátom so sídlom F., N., o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty , na odvolanie
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo/70/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B. S. P. č. X. B. a manželka L. S. J. č. X. B., obaja zast. JUDr. E. V. advokátom, Advokátska kancelária, P. č. 3X. B., proti žalovanému: JUDr. A. T. správcovi konkurznej podstaty úpadcu S. so sídlom M. č. X. B., IČO: X. zast. Advokátska kancelária, K. s. r. o., V. č. X. B., o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty, na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Kr
Merito veci o vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd 1ObdoV/54/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. P. D., bytom: M., Z., zast. advokátom JUDr. J. J., so sídlom: K., B. proti žalovanému: JUDr. M. Č., so sídlom: J., D., správca konkurznej podstaty úpadcu: H. S., akciová spoločnosť v konkurze, so sídlom: P., K., IČO: X. o vylúčenie vecí zo súpisu kon
Merito veci vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obo/9/2018 Identifikačné číslo spisu: 1010201420 Dátum vydania rozhodnutia: 24.09.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1010201420.8 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu Mgr. Ľ
Merito veci vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/1/2021 1017201897 29. januára 2021 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1017201897.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Y. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. Ú. XXX, F., proti žalovanému JUDr. Anton Tichý, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 30/20, Pezinok, správca konkurznej podstaty úpadcu Stavebné bytové družstvo Viktoria, so sídlo
MENU