Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 187

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
160 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Sama skutočnosť, že prebieha konanie o (excindačnej) žalobe na vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty, nezakladá bez ďalšieho nedostatok naliehavého právneho záujmu žalobcu [§ 80písm. c) O. s. p.] na určení, že je vlastníkom tejto veci.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trebišov rozsudkom z 11. decembra 2006, č. k. 10 C 47/2003-437, zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala voči žalovanému určenia svojho vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností pre kat. úz. Z. T. na liste vlastníctva č. 1020. Zároveň rozhodol, že účastníkom sa nepriznáva náhrada trov konania. Zamietnutie žaloby odôvodnil nedostatkom naliehavého právneho záujmu žalobkyne na určení vlastníckeho práva k označeným nehnuteľnostiam. Tento nedostatok
Merito veci o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávok
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 10/2009 2 Obo 11/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a sudkýň JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci navrhovateľa: V. a. s., M. č. X. X. B., IČO: X. proti odporcom: 1/ JUDr. T. K. advokát, Advokátska kancelária, B. č. X. X. B., správca konkurznej podstaty úpadcu P. v konkurze, P. č. X. X. B., IČO: X.. 2/ Z.
Merito veci o zaplatenie 165,77 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. D. P. , správcu konkurznej podstaty úpadcu T. , so sídlom v T. , zastúpeného JUDr. S. P., advokátkou so sídlom v B. , proti žalovan ým 1/ A. P. a 2/ J. P. , obom bývajúcim v T. , za účasti Mgr. Ing. P. K. , správcu konkurznej podstaty úpadcu T. , štátneho podniku v konkurze, ako vedľajšieho účastníka na strane žalovaných, o zaplatenie 165,77 € s príslušenstvom , v zmysle §
Merito veci zaplatenie 174,84 € s prísl.
Najvyšší súd 1 Ndc 20/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: JUDr. D. P., správca konkurznej podstaty úpadcu T., v likvidácii, so sídlom v T., zastúpeného JUDr. S. P., advokátkou so sídlom v B., proti odporcovi: P. F., bytom T., o zaplatenie 174,84-€ s príslušenstvom, v zmysle § 104a ods. 3 Občianskeho
Merito veci určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/9/2018 4106205868 23. januára 2019 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2019:4106205868.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Ing. U. I., trvale bytom v H., 2/ I. N. trvale bytom v C., 3/ N. H. S., trvale bytom v C., 4/ M. H. X., trvale bytom v G., 5/ I. H., trvale bytom v G., 6/ Y. H. trvale bytom v W. a 7/ S. H., trvale bytom v G., proti žalova
Merito veci určenie vlastníckeho práva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/169/2020 Identifikačné číslo spisu: 8111214049 Dátum vydania rozhodnutia: 28.10.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Branislav Král Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:8111214049.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1a/ K.. E. G., narodeného XX. E. XXXX, bývajúceho v J., R. XX, 1
Merito veci o návrhu na prikázanie veci
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. D. P. , správcu konkurznej podstaty úpadcu T., a.s., v likvidácii , so sídlom v T ., zastúpeného JUDr. S. P., advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému M. A. , bývajúcemu v T. , o zaplatenie 38 ,95 € s príslušenstvom , v zmysle § 104a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, takto r o z h o d o l : Na konanie vo veci pôvodne vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. z
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu KP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Z., zast. JUDr. M., proti žalovanému JUDr. M., správca konkurznej podstaty úpadcu Z. o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty, na odvolanie žalobcu a žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 24. apríla 2006 č. k. 28 Cbi 134/2001-Že-380, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa
Merito veci o vecnej príslušnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. P. , bývajúceho v Š., proti žalovanej JUD r. O. G. , správkyn i konkurznej podstaty úpadcu V. , so sídlom v N. , o vyplatenie mzdových nárokov 2 050, 52 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 16 Cpr 2/2011 , v zmysle § 104a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, takto r o z h o d o l : Na prejednanie veci, vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp.z
Merito veci určenie neplatnosti dražby
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/12/2017 Identifikačné číslo spisu: 8114212676 Dátum vydania rozhodnutia: 27.02.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8114212676.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky spore žalobcov: 1/ E. E., nar. XX.X.XXXX, bytom R., XXX XX U., 2/ D. E., na
MENU